UHR slutter seg til den europeiske avtalen for revisjon av forskervurdering

UHR vil signere den europeiske avtalen for revisjon av forskervurdering (European Agreement on Reforming Research Assessment). Det ble bestemt på UHRs styremøte 10. oktober. 

UHR signerer den europeiske avtalen for revisjon av forskervurdering.
Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Avtalen kobler det norske arbeidet på feltet til en spennende europeisk prosess i retning av et videreutviklet meritteringssystem for vitenskapelig ansatte.

UHR har i et par år arbeidet med en egen veileder for vurderinger i akademiske karrierer og et eget rammeverk for dette; NOR-CAM. Den europeiske avtalen overlapper i stor grad med NOR-CAM.

Når UHR signerer avtalen får vi anledning til å følge opp dette sammen med det europeiske nettverket. Dette vil forenkle arbeidet med å utvikle gode prosesser for bredere vurdering av karrierer og prosjekter i norsk akademia.

UHR lager nå et NOR-CAM-nettverk som vil være en egen arena for å diskutere både den europeiske avtalen og den norske prosessen institusjoner imellom. Første møte i nettverket er 2. november.

Det er viktig å understreke at UHRs tilslutning til avtalen ikke er bindene for UHRs medlemmer. Det er helt opp til medlemsinstitusjonene om de selv vil signere avtalen.

Ved at UHR signerer avtalen, vil UHR også delta i konsortiet som skal følge opp avtalen, og vil dermed lettere kunne legge til rette for å samle og fremme norske perspektiver inn i arbeidet.

Sentrale aktører (både i EUA, Science Europe, og nasjonalt) har uttrykt interesse for å bruke NOR-CAM som modell for oppfølging av den europeiske avtalen. UHR ser frem til å delta aktivt og konstruktivt i det kommende konsortiet for institusjoner som signerer.

Les mer: Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)