Viktig frist for signering av europeisk avtale om forskervurdering 

Det nærmer seg en viktig frist for å delta i oppstartsmøtet til konsortiet som skal følge opp den europeiske avtalen for revisjon av forskervurdering (Agreement on Reforming Research Assessment). 

Stephane Berghmans, direktør for forskning og innovasjon i European University Association (EUA), presenterte den europeiske avtalen for revisjon av forskervurdering under oppstartsmøtet til NOR-CAM-nettverket. Aron B. Løsnes, UHR

I oktober signerte Universitets- og høgskolerådet (UHR) den europeiske avtalen for revisjon av forskervurdering. UHRs tilslutning til avtalen er ikke bindene for UHRs medlemmer. Det er helt opp til medlemsinstitusjonene selv om de vil signere avtalen.  

Institusjoner som signerer avtalen, vil kunne delta i konsortiet (CoARA) som skal være en samarbeidsarena for å jobbe med å videreutvikle vurderingssystemet i praksis. Derfor er det viktig å være oppmerksom på at fristen for å signere avtalen er 17. november dersom de ønsker å delta på konsortiets første møte 1. desember.

De kan når som helst trekke seg fra avtalen dersom de ønsker det. Det er også mulig å tilslutte seg avtalen senere, men da er muligheten for å gi innspill og følge med i første fase mindre.  

Ragnar Lie, seniorrådgiver i UHR, på oppstartsmøtet til NOR-CAM-nettverket. Aron B. Løsnes, UHR

Den europeiske avtalen var på agendaen under det første møtet i det nyetablerte NOR-CAM-nettverket som ble avholdt 2. november i Oslo. Nettverket består av representanter fra 25 av UHRs medlemsinstitusjoner og er en arena for å dele erfaringer og beste praksis om utvikling av institusjonenes egne versjoner av NOR-CAM-rammeverket. 

På møtet ble avtalen presentert av Stephane Berghmans, direktør for forskning og innovasjon i European University Association (EUA). Nettverket skal også være en arena for å diskutere praktiske og strategiske sider ved den europeiske avtalen. 

NOR-CAM-nettverket er både for institusjoner som har signert den europeiske avtalen, men også for de som vurderer det. UHR har i et par år arbeidet med en egen veileder for vurderinger i akademiske karrierer og et eget rammeverk for dette; NOR-CAM. Den europeiske avtalen overlapper i stor grad med NOR-CAM, og institusjoner som arbeider med NOR-CAM vil lett oppfylle forventningene i den europeiske avtalen.    

Jo flere norske institusjoner som signerer den europeiske avtalen, jo lettere vil det være å fremme norske perspektiver inn i arbeidet i CoARA. Det første møtet i konsoritiet er 1. desember, og alle som signerer avtalen før 17. november kan delta på det første møtet.  

Les mer om den europeiske avtalen (Agreement on Reforming Research Assessment): CoARA