Nyheter fra UHR-Økonomi og administrasjon
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
Den 27. og 28 april ble ØA-konferansen 2022 arrangert i Bodø. Frist for påmelding var 1. mars.
Hvordan jobbes det med bærekraftsmålene i økonomisk-administrative studier? UHR-ØAs arbeidsgruppe har gjort en kartlegging av situasjonen ved medlemsinstitusjonene, og dette har resultert i to...
UHR-ØA har drøftet saken i enhetsmøtet 10.-11.05.21 og i AU-møte 25.05.21. Under følger UHR-ØAs innspill.