Nyheter fra UHR-Økonomi og administrasjon
Bærekraftsutfordringene er et område der UHR-Økonomi og administrasjon med sine institusjoner, fagfeller, studenter, undervisningsemner, forskning og formidling kan gjøre en positiv felles innsats...
I november 2019 arrangerte UHR-MNT og UHR-Økonomi og administrasjon et felles faglig seminar for første gang. Temaet var "Utfordring av våre tradisjonelle utdanningsmodeller".
UHR-Økonomi og administrasjon holdt sitt enhetsmøte ved Nord universitet 20. og 21. mai. Det ble satt fokus på blant annet handlingsplanen for enheten, strategiske satsinger på Nord universitet og...
Haaland presenterer UHRs oppfølging av SAMEVAL
I juni 2018 ble evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL) i Norge lansert. Formålet med evalueringen har vært å vurdere kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning og belyse...
UHR-Økonomi og administrasjon hadde møte på NTNUs Handelshøyskole i Trondheim 4. mai.