Nyheter fra UHR-Økonomi og administrasjon
Den 27. og 28 april arrangeres ØA-konferansen 2022 i Bodø. Frist for påmelding var 1. mars.
Hvordan jobbes det med bærekraftsmålene i økonomisk-administrative studier? UHR-ØAs arbeidsgruppe har gjort en kartlegging av situasjonen ved medlemsinstitusjonene, og dette har resultert i to...
UHR-ØA har drøftet saken i enhetsmøtet 10.-11.05.21 og i AU-møte 25.05.21. Under følger UHR-ØAs innspill.
I november 2019 arrangerte UHR-MNT og UHR-Økonomi og administrasjon et felles faglig seminar for første gang. Temaet var "Utfordring av våre tradisjonelle utdanningsmodeller".
UHR-Økonomi og administrasjon holdt sitt enhetsmøte ved Nord universitet 20. og 21. mai. Det ble satt fokus på blant annet handlingsplanen for enheten, strategiske satsinger på Nord universitet og...
I juni 2018 ble evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL) i Norge lansert. Formålet med evalueringen har vært å vurdere kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning og belyse...
UHR-Økonomi og administrasjon hadde møte på NTNUs Handelshøyskole i Trondheim 4. mai.