Nyheter fra UHR-Økonomi og administrasjon
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
Den 27. og 28 april ble ØA-konferansen 2022 arrangert i Bodø. Frist for påmelding var 1. mars.
Hvordan jobbes det med bærekraftsmålene i økonomisk-administrative studier? UHR-ØAs arbeidsgruppe har gjort en kartlegging av situasjonen ved medlemsinstitusjonene, og dette har resultert i to...
UHR-ØA har drøftet saken i enhetsmøtet 10.-11.05.21 og i AU-møte 25.05.21. Under følger UHR-ØAs innspill.
I november 2019 arrangerte UHR-MNT og UHR-Økonomi og administrasjon et felles faglig seminar for første gang. Temaet var "Utfordring av våre tradisjonelle utdanningsmodeller".
UHR-Økonomi og administrasjon holdt sitt enhetsmøte ved Nord universitet 20. og 21. mai. Det ble satt fokus på blant annet handlingsplanen for enheten, strategiske satsinger på Nord universitet og...
I juni 2018 ble evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL) i Norge lansert. Formålet med evalueringen har vært å vurdere kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning og belyse...
UHR-Økonomi og administrasjon hadde møte på NTNUs Handelshøyskole i Trondheim 4. mai.