Kunstig intelligens – mulighet eller trussel i høyere utdanning?

Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Universitetet i Agder inviterer til seminar om kunstig intelligens.

UHR og UiA arrangerer seminar om kunstig intelligens.

Temaet kunstig intelligens har preget mediebildet den seneste tiden. Onsdag 8. februar 2023 arrangerer UHR og UiA i samarbeid et seminar om hvordan dette vil påvirke høyere utdanning. 

Blant temaene som skal drøftes er muligheter og trusler ved kunstig intelligens-verktøy på universitetet, etiske refleksjoner og utfordringer knyttet til dette i undervisnings og vurderingssammenheng.  

Seminaret blir åpnet av UHRs styreleder Sunniva Whittaker. Det blir også en oppsummering av Stine Grønvold, leder for UHR-Utdanning.

For mer informasjon om program og påmelding: se UiAs nettsider

Påmeldingsfrist: 7. februar kl. 12:00 (begrenset plass)

Dato: 8. februar 2023

Program og påmelding

Påmeldingsfrist: 7. februar kl. 12:00 (begrenset plass)