Nasjonale fagorganer for UHR-MNT

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-MNT for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.

Nasjonale fagorgan UHR-MNT
Nasjonalt fagorgan Institusjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for biofag The University Centre in Svalbard Steve J. Coulson Avdelingsleder
Nasjonalt fagorgan for elektrofag Universitetet i Sørøst-Norge Svein Thore Hagen Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for geofag UiT Norges arktiske universitet, Institutt for geovitenskap Matthias Forwick Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for IKT Universitetet i Bergen Fredrik Manne Professor
Nasjonalt fagorgan for konstruksjonsfag Universitetet i Stavanger Hirpa Gelgele Lemu Professor
Nasjonalt fagorgan for matematikk Universitetet i Bergen Antonella Zanna Munthe-Kaas Professor
Nasjonalt fagorgan for tverrfaglig teknologi Universitetet i Oslo Cecilie Rostad Denby Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for fysikk Universitetet i Oslo Per Barth-Lilje Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for kjemi NTNU Hallstein Hemmer Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for energi HVL Peter Edgar Koch Førsteamanuensis

Retningslinjer for UHRs fagstrategiske enheter (gjelder både for UHR-MNT og de nasjonale fagorganene under enheten).

Retningslinjer for nasjonale fagorgan tilknyttet UHR-MNT (PDF, 255 kB).

Møtereferater fra de nasjonale fagorganene legges ut fortløpende fra og med 2018.

Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Referatmal for nasjonale fagorganer (DOCX, 54 kB)

Kontaktpersoner

Jan Morten Øien
Seniorrådgiver (vikariat)
E-post
Telefon 40 24 12 67
Mobil 40 24 12 67