Nasjonale fagorganer for UHR-MNT

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-MNT for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Oversikt over UHR-MNTs nasjonale fagorganer

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.
 

Nasjonale fagorgan UHR-MNT
Nasjonalt fagorgan Institusjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for biofag Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Odd-Arne Rognli Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for elektrofag Universitetet i Sørøst-Norge Svein Thore Hagen Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for geofag Universitetet i Bergen Ingunn Hindenes Thorseth Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for IKT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Mads Nygård Professor
Nasjonalt fagorgan for konstruksjonsfag Universitetet i Stavanger Hirpa Gelgele Lemu Professor
Nasjonalt fagorgan for matematikk Universitetet i Bergen Antonella Zanna Munthe-Kaas Professor
Nasjonalt fagorgan for tverrfaglig teknologi Universitetet i Agder Tom Viggo Nielsen Dosent
Nasjonalt fagorgan for fysikk Universitetet i Oslo Per Barth-Lilje Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for kjemi

Retningslinjer for UHRs fagstrategiske enheter (gjelder både for UHR-MNT og de nasjonale fagorganene under enheten).

Retningslinjer for nasjonale fagorgan tilknyttet UHR-MNT.

Møtereferater fra de nasjonale fagorganene legges ut fortløpende fra og med 2018. Leter du etter referater fra 2017 eller tidligere ta kontakt med redaksjon@uhr.no

Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Kontaktpersoner

Mette Mo Jakobsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 928 98 002