Sentrale dokumenter for UHR-Kunst, design og arkitektur

Retningslinjer og handlingsplan

Utredninger og rapporter fra UHR-Kunst, design og arkitektur

Kontaktpersoner

Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 482 72 218