Representanter i UHR-Kunst, design og arkitektur

Oversikt over arbeidsutvalg, medlemmer, varamedlemmer observatører og nasjonale fagorganer i UHR-Kunst, design og arkitektur. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene.

Se også retningslinjer for UHRs fagstrategiske enheter.

UHR-Kunst, design og arkitektur

Kontaktpersoner

Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 482 72 218