UHR-Kunst, design og arkitektur

UHR-Kunst, design og arkitektur er UHRs fagstrategiske enhet for kunst-, design- og arkitekturfag. Enheten er en nasjonal samordningsarena for de medlemsinstitusjonene våre som tilbyr gradsgivende utdanninger innenfor kunst, design og arkitektur. Enheten ble konstituert 6. februar 2019.

Rachel Glasser er sekretær for enheten.