UHR-Kunst, design og arkitektur

UHR-Kunst, design og arkitektur er UHRs fagstrategiske enhet for kunst-, design- og arkitekturfag. Enheten er en nasjonal samordningsarena for de medlemsinstitusjonene våre som tilbyr gradsgivende utdanninger innenfor kunst, design og arkitektur. Enheten ble konstituert 6. januar 2019.

Rachel Glasser og Hege Boldstad Pettersen er sekretærer for enheten.