Representanter i UHR-Humaniora

Gruppebilde av arbeidsutvalget - Klikk for stort bildeArbeidsutvalget i UHR-Humaniora. Fra venstre Sonni Olsen (UiT), Marius Frans Linus Hillestad (NSO), Jørgen Magnus Sejersted (UiB) og Frode Helland (UiO). Universitets- og høgskolerådet  

Under finner du en oversikt over hvem som sitter i arbeidsutvalget, hvem som er medlemmer, varamedlemmer og observatører i UHR-Humaniora. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene. 

UHR-Humaniora

Møtedokumenter, referater og handlingsplan

Retningslinjer for UHRs fagstrategiske enheter (gjelder både for UHR-Humaniora og de nasjonale fagorganene under enheten)

Møtedokumenter og referater fra UHR-Humaniora.

UHR-Humanioras handlingsplan for perioden 2019-2023

Kontaktpersoner

Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 407 21 639