Møter og handlingsplan for UHR-Humaniora

Her finner du innkallinger, møtepapirer og referater fra UHR-Humaniora for 20202019 og 2018. Nederst på siden vises oversikten over kommende møter i UHR-Humaniora. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Handlingsplan

UHR-Humanioras handlingsplan for 2019-2023.

Ingen fysiske møter 11.3-15.8.

Ledelsen i UHRs sekretariat har satt krisestab for håndtering av koronasituasjonen. 

Fra og med 11. mars og til og med 15. august avlyses alle fysiske møter i UHRs regi. Møtene kan eventuelt gjennomføres digitalt eller utsettes i perioden. Det vil bli sendt ut e-post med mer informasjon om hvert enkelt møte, og UHRs kalender oppdateres fortløpende.

Kontaktpersoner

Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 407 21 639