Møter og handlingsplan for UHR-Humaniora

Her finner du innkallinger, møtepapirer og referater fra UHR-Humaniora for 20212020 og 2019. Nederst på siden vises oversikten over kommende møter i UHR-Humaniora. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Handlingsplan

UHR-Humanioras handlingsplan for 2019-2023.

Kontaktpersoner

Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 407 21 639