Møter og handlingsplan for UHR-Humaniora

Her finner du innkallinger, møtepapirer og referater fra UHR-Humaniora for 20212020 og 2019. Nederst på siden vises oversikten over kommende møter i UHR-Humaniora. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Handlingsplan

UHR-Humanioras handlingsplan for 2019-2023.

Digitale møter fram til sommeren 2021

UHR følger nasjonale og lokale myndigheters til enhver tid gjeldende smittevernregler og anbefalinger. Vi vet ikke hvordan situasjonen utvikler seg utover året, men velger å planlegge for digital gjennomføring av møter, seminarer og konferanser fram til sommeren 2021. 
UHRs kalender oppdateres fortløpende.

Kontaktpersoner

Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 407 21 639