Bærekraft i humaniora

UHR har som ambisjon å bidra til et bærekraftig samfunn, og flere av UHRs strategiske enheter jobber med dette innenfor sine fagområder. UHR-Humanioras arbeidsutvalg vedtok på sitt møte i oktober å nedsette en arbeidsgruppe som ser på bærekraft innen humaniora. Det ble videre besluttet at det var mest hensiktsmessig å etablere en mindre arbeidsgruppe som kan innhente informasjon fra - og utfordre - både de 22 underliggende fagorganene og institusjonene underveis i arbeidet

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

 Arbeidsgruppen vil kontakte utvalgte eller alle fagorganene for å hente inn informasjon og synspunkter underveis i arbeidet, og på enhetsmøtet vil det bli anledning til å komme med innspill og eventuelle justeringer til det videre arbeidet.

Arbeidsgruppen består av:

 • Sara Brinch, prodekan ved NTNU
 • Ursula Münster, leder av Oslo School of Environmental Humanities
 • Rasmus Slaatelid, leder av Vitensenteret ved UiB
 • Finn Arne Jørgensen, leder av Greenhouse ved UiS
 • Henning Wærp, professor i nordisk litteraturvitenskap ved UiT
 • Erlend Ditlefsen Aag, NSO

Arbeidsgruppen ledes av Sara Brinch, og mandatet vil legges ut i sin helhet på UHR-Humanioras nettsider.

Mandatet inneholder følgende punkter som arbeidsgruppen vil søke å besvare:

 • I hvilken grad er bærekraft og bærekraftmålene del av humanioras utdannings- og forskningsaktiviteter?(basert på fagorganinnspill og innspill fra institusjonsrepresentantene)
 • Er humanistiske perspektiver godt dekket i nasjonale og internasjonale planer for bærekraftig utvikling?
 • Hvilke utfordringer og muligheter ligger i koblingen humaniora og bærekraft?
 • På hvilke bærekraftsområder er humaniora-perspektiver særlig relevante? 
 • Hva kan humaniora tilføre diskusjonene rundt og forståelsen av FNs bærekraftmål og Agenda 2030?
 • Hvilke prosjekter, studietilbud og utdanningsrelaterte tiltak, samt forskergrupper som arbeider med bærekraft, bærekraftrelatert tematikk og FNs bærekraftmål bør løftes fram for å synliggjøre humanioras betydning for samfunnets forståelse av bærekraft?
 • Hvilke tiltak behøves for i større grad å synliggjøre humanioras betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling, og for hvordan humanioras fagmiljøer kan gi spørsmål om bærekraft en større rolle i forskning og undervisning?

Arbeidsgruppen er oppnevnt for et år, og har enhetsmøtet 6. mai 2021 som sin første milepæl for arbeidet.