Nyheter fra UHR-Humaniora
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
Avtroppende leder for UHR-Humaniora, Jørgen Sejersted, og påtroppende leder for UHR-Humaniora, Frode Helland, har skrevet en kronikk om mangfold i humaniora i forbindelse med frokostseminaret...
Innspill til Langtidsplanen (LTP) ble behandlet på UHR-Humanioras enhetsmøte 6.mai 2021, og den strategiske enheten ga arbeidsutvalget fullmakt til å arbeide videre med et innspill til UHR, i tråd...
Norskfødte med innvandrerforeldre er overrepresentert i deler av høyere utdanning, men velger ikke humaniorafag i samme grad. Dersom de humanistiske fagmiljøene ikke lykkes med å snu denne trenden...
UHR har som ambisjon å bidra til et bærekraftig samfunn, og flere av UHRs strategiske enheter jobber med dette innenfor sine fagområder. UHR-Humanioras arbeidsutvalg vedtok på sitt møte i oktober å...
Central European University kunngjorde nylig den årlige "European Award for Excellence in Teaching" i samfunnsvitenskap og humaniora.
UHR-Humanioras enhetsmøte gikk av stabelen 23. og 24. mai i Kristiansand. Universitetet i Agder (UiA), og påtroppende rektor Sunniva Whittaker, var vertskap.
Sejersted holder foredrag foran skjerm som viser tekst om retningslinjene
Fredag 15. januar 2019 møtte arbeidsutvalget i UHR-Humaniora lederne for de nasjonale fagorganene for gjensidig informasjons- og erfaringsdeling og for å bli bedre kjent.
UHR-Humaniora hadde sitt konstituerende møte på Gardermoen i dag. Dekan Arne Bugge Amundsen fra Universitetet i Oslo ble valgt til leder, og dekan Jørgen Sejersted fra Universitetet i Bergen ble...