Nyheter fra UHR-Humaniora
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
Avtroppende leder for UHR-Humaniora, Jørgen Sejersted, og påtroppende leder for UHR-Humaniora, Frode Helland, har skrevet en kronikk om mangfold i humaniora i forbindelse med frokostseminaret...
Innspill til Langtidsplanen (LTP) ble behandlet på UHR-Humanioras enhetsmøte 6.mai 2021, og den strategiske enheten ga arbeidsutvalget fullmakt til å arbeide videre med et innspill til UHR, i tråd...
Norskfødte med innvandrerforeldre er overrepresentert i deler av høyere utdanning, men velger ikke humaniorafag i samme grad. Dersom de humanistiske fagmiljøene ikke lykkes med å snu denne trenden...
UHR har som ambisjon å bidra til et bærekraftig samfunn, og flere av UHRs strategiske enheter jobber med dette innenfor sine fagområder. UHR-Humanioras arbeidsutvalg vedtok på sitt møte i oktober å...