Nyheter fra UHR-Humaniora
Bærekraft
UHR-Humaniora arrangerer frokostmøte om bærekraft 4. april på Youngs cafe i Oslo. Arrangementet blir også strømmet direkte.
Avtroppende leder for UHR-Humaniora, Jørgen Sejersted, og påtroppende leder for UHR-Humaniora, Frode Helland, har skrevet en kronikk om mangfold i humaniora i forbindelse med frokostseminaret...
Innspill til Langtidsplanen (LTP) ble behandlet på UHR-Humanioras enhetsmøte 6.mai 2021, og den strategiske enheten ga arbeidsutvalget fullmakt til å arbeide videre med et innspill til UHR, i tråd...
Norskfødte med innvandrerforeldre er overrepresentert i deler av høyere utdanning, men velger ikke humaniorafag i samme grad. Dersom de humanistiske fagmiljøene ikke lykkes med å snu denne trenden...
UHR har som ambisjon å bidra til et bærekraftig samfunn, og flere av UHRs strategiske enheter jobber med dette innenfor sine fagområder. UHR-Humanioras arbeidsutvalg vedtok på sitt møte i oktober å...
Central European University kunngjorde nylig den årlige "European Award for Excellence in Teaching" i samfunnsvitenskap og humaniora.
UHR-Humanioras enhetsmøte gikk av stabelen 23. og 24. mai i Kristiansand. Universitetet i Agder (UiA), og påtroppende rektor Sunniva Whittaker, var vertskap.
Sejersted holder foredrag foran skjerm som viser tekst om retningslinjene
Fredag 15. januar 2019 møtte arbeidsutvalget i UHR-Humaniora lederne for de nasjonale fagorganene for gjensidig informasjons- og erfaringsdeling og for å bli bedre kjent.
UHR-Humaniora hadde sitt konstituerende møte på Gardermoen i dag. Dekan Arne Bugge Amundsen fra Universitetet i Oslo ble valgt til leder, og dekan Jørgen Sejersted fra Universitetet i Bergen ble...