UHR-Humaniora

UHR-Humaniora er UHRs fagstrategiske enhet for humanistiske fag. Enheten er en nasjonal samordningsarena for UHRs medlemsinstitusjoner som tilbyr gradsgivende utdanninger innenfor humaniora.

Enheten erstatter Det nasjonale fakultetsmøtet for humaniora.