Vitnemål og vitnemålstillegg

Som en oppfølging av et nasjonalt seminar om vitnemål i desember 2010 i regi av SIU og Bologna-ekspertene, vedtok Universitets- og høgskolerådets utdanningsutvalg å oppnevne en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg.

Maler for norske vitnemål og vitnemålstillegg

Bruk av tilleggsbetegnelse sivilingeniør og siviløkonom på vitnemål