Vitnemål og vitnemålstillegg

Som en oppfølging av et nasjonalt seminar om vitnemål i desember 2010 i regi av SIU og Bologna-ekspertene, vedtok Universitets- og høgskolerådets utdanningsutvalg å oppnevne en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg.

Maler for norske vitnemål og vitnemålstilegg

 

Dokumenter for nedlasting
Mal for vitnemål og vitnemålstillegg - ph.d. (2014)

 

Mal for vitnemål og vitnemålstillegg - status (2013)

 

Kortversjon av innstilling og rapport om mal for vitnemål og vitnemålstillegg (2013)

 

Innføring av karakterfordeling i grunnlaget for vitnemål og karakterutskrift (2013)

 

Norske vitnemål og vitnemålstillegg - Innstilling (2011)

 

Bruk av tilleggsbetegnelse sivilingeniør og siviløkonom på vitnemål