Møter i UHR-Samisk

Møtepapirer og referater fra UHR-Samisk i 2021 ligger her.

Møtepapirer og referater fra UHR-Samisk i 2020 og 2019

Nederst på siden ser du en oversikt over kommende møter i UHR-Samisk. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Seminar om samiske perspektiver i helseutdanningene og helsetjenestene

Universitets og høgskolerådets fagstrategiske enhet UHR-Samisk arrangerte et seminar med tema samiske perspektiver i helseutdanningene og helsetjenestene, og samisk sykepleierutdanning. Seminaret ble arrangert 28. februar 2019. (Presentasjoner fra seminaret)

Workshop om rekruttering av studenter til samiske studier og studier med samisk – desember 2017 

Den 6 og 7. desember 2017 ble det arrangert en workshop om rekruttering av studenter ti samiske studier og studier med samisk. Formålet med workshopen var å inspirere og dele erfaringer på tvers av utdanningsinstitusjonene og andre viktige aktører. Se program (PDF, 443 kB) og oppsummering (PDF, 198 kB) fra workshopen. 

Kontaktpersoner

Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 911 61 672