Nasjonale fagorganer for UHR-Økonomi og administrasjon

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-Økonomi og administrasjon for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.

Nasjonale fagorgan UHR-Økonomi og administrasjon
Nasjonalt fagorgan Institusjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for bedriftsøkonomisk analyse NMBU Jens Bengtsson Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for administrasjonsfag Universitetet i Agder Tor Helge Aas Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for regnskaps- og revisjonsfag NHH Kjell Ove Røsok Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for etikk, samfunnsansvar og bærekraft Høgskulen på Vestlandet Tom Skauge Førsteamanuensis

Retningslinjer for UHRs fagstrategiske enheter (gjelder både for UHR-Økonomi og administrasjon og de nasjonale fagorganene under enheten).

Møtereferater fra de nasjonale fagorganene legges ut fortløpende. Finner du ikke referater, ta kontakt med redaksjon@uhr.no

Referatmal for nasjonale fagorganer (DOCX, 54 kB)

 

Møtereferater for 2021

Kontaktpersoner

Nils Magne Killingberg
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 93 43 22 32