Nasjonale fagorganer for UHR-Økonomi og administrasjon

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-Økonomi og administrasjon for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.

Nasjonale fagorgan UHR-Økonomi og administrasjon
Nasjonalt fagorgan Institusjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for bedriftsøkonomisk analyse NMBU Jens Bengtsson Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for administrasjonsfag Universitetet i Agder Tor Helge Aas Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for regnskaps- og revisjonsfag NHH Kjell Ove Røsok Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for etikk, samfunnsansvar og bærekraft Høgskulen på Vestlandet Tom Skauge Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for metodefag Norges handelshøyskole Per Manne Førsteamanuensis

Retningslinjer for UHRs fagstrategiske enheter (gjelder både for UHR-Økonomi og administrasjon og de nasjonale fagorganene under enheten).

Møtereferater fra de nasjonale fagorganene legges ut fortløpende. Finner du ikke referater, ta kontakt med redaksjon@uhr.no

Referatmal for nasjonale fagorganer (DOCX, 54 kB)

 

Møtereferater for 2021

Kontaktpersoner

Mette Mo Jakobsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 928 98 002
Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 407 21 639