Nyheter fra UHR-MNT
Det inviteres til et lunsj-til-lunsj-møte om 3-årig ingeniørutdanning 9.-10. mai på Park Inn by Radisson, Gardermoen. Frist for påmelding er 4. mai 2022.
Karrierestige
Formålet med seminaret vil være å dele erfaringer med bruk av dosentstigen og arrangeres digitalt 14. mars 2022.
Det er nye læreplaner i matematikk i videregående skole. Utdanningsdirektoratet har gjort Kunnskapsdepartementet oppmerksom på at i de nye planene er det realfaglige løpet R1/R2 og det...
Innspillet fra UHR-MNT ble diskutert på enhetsmøtet 11. juni og deretter bearbeidet av arbeidsutvalget.
Utsnitt av rapportside med UHRs logo, rapportens navn og bilde av to unge forskere
Overgang mellom teknisk fagskoleutdanning og bachelor i ingeniørfag Universitets- og høgskolerådet ved UHR-MNT har i samarbeid med Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF), nå...
I rundskriv «F-01-16 Forskrift for opptak til høyere utdanning», fra 22. januar 2016, innførte Kunnskapsdepartementet forsøksordningen med spesielle opptakskrav til visse typer høyere studier...
Den 18. januar 2021 ble det gjennomført et møte om opprykk til MNT-professor for komiteledere, medlemmer og ansvarsfakulteter. Krav til utdanningsfaglige kvalifikasjoner er nytt i forskrift om...
UHR-MNT (matematikk, naturvitenskap og teknologi) har felles retningslinjer for opprykk til professor i MNT-fag. Disse er nylig revidert i forhold til endringer i forskrift om ansettelse og opprykk...
I november 2019 arrangerte UHR-MNT og UHR-Økonomi og administrasjon et felles faglig seminar for første gang. Temaet var "Utfordring av våre tradisjonelle utdanningsmodeller".
Den 22. og 23. mai 2019 ble det holdt enhetsmøte i UHR-MNT på OsloMet. De faglige temaene på møtet var tverrfaglighet og mangfoldsledelse.