Dobbeltkompetanse: yrkesfaglig og forskningsbasert

Overgang mellom teknisk fagskoleutdanning og bachelor i ingeniørfag

Universitets- og høgskolerådet ved UHR-MNT har i samarbeid med Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF), nå Nasjonalt fagråd for teknisk fagskoleutdanning (NFTF), gjennomført et prosjekt med mål om bedre overgang mellom tekniske fagskoleutdanninger og universitets- og høyskoleutdanninger innen MNT-fag, spesielt ingeniørfag samt økt gjensidig kjennskap til og forståelse for utdanningene mellom sektorene.

Utsnitt av rapportside med UHRs logo, rapportens navn og bilde av to unge forskere - Klikk for stort bilde

Yrkesfaglig kompetanse i kombinasjon med en forskningsbasert og noe mer teoretisk ingeniørutdanning gir en type «dobbeltkompetanse» som er attraktiv, fleksibel og omstillingsdyktig i arbeidslivet, og som vil gi kandidatene flere muligheter på arbeidsmarkedet også i et langsiktig perspektiv. Overgangsordninger mellom 2-årig teknisk fagskole- og ingeniørutdanning bidrar på den måten til å tilrettelegge for livslang læring.

Rapporten fra arbeidet fokuserer primært på overgang fra toårig teknisk fagskole utdanning til ingeniørutdanning. En vil imidlertid få en tilsvarende dobbeltkompetanse ved å gå fra ingeniør- til fagskoleutdanning eventuelt kombinere annen MNT-utdanning med utdanningstilbud på fagskolenivå.

Les og last ned rapporten: Dobbeltkompetanse: yrkesfaglig og forskningsbasert. Overgang mellom teknisk fagskoleutdanning og bachelor i ingeniørfag (PDF, 31 MB).

Kontaktpersoner

Wenche Åsheim
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 95 27 67 37
Dagny Kristine Johnson Hov
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 91 37 11 23