Representantskapsmøter

Møtedokumenter og kalender for UHRs representantskap.

Representantskapsmøte 2023 arrangeres på Universitetet i Agder, Kristiansand, 23. og 24. mai.

UHRs representantskapsmøte holdes vanligvis i mai hvert år. I tillegg arrangeres UHR-konferansen i november. 

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 45 86 66 62