Representantskapsmøter

UHRs representantskapsmøte holdes vanligvis i mai hvert år. I tillegg arrangeres det en UHR-konferanse i november.

UHRs representantskapsmøte 2020

Møtepapirer til UHRs representantskapsmøter

UHR-konferansen 2020 utsettes

UHRs styre har besluttet å utsette den planlagte UHR-konferansen 24. november 2020 til våren 2021. Årsaken er usikkerhet tilknyttet koronasituasjonen. Mer informasjon kommer.

Kontaktpersoner

Nina Widding
Kontorsjef
E-post
Mobil 922 31 519