Veileder: Likestillings- og mangfoldsrapportering for universiteter og høgskoler

Kif-komiteen har laget en veileder til oppfylling av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.  Den er publisert på UHRs nettsider som en ressurs for de som ønsker å bruke den. 

Veileder til aktivitets- og redegjørelsesplikten

 

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) laget i 2022 en veileder til oppfylling av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.  

Veileder til rapportering om likestilling og mangfold er publisert på UHRs nettsider som en ressurs for våre medlemsinstitusjoner. 

Veilederen kan brukes som et verktøy for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter og supplerer ressursene Likestillings- og diskrimineringsombudet og ARP-veilederen til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Se også denne brosjyren som tar for seg de viktigste elementene innen likestillings- og mangfoldsrapportering for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Den er et tillegg til selve veiledern.