– En viktig møteplass for lærerutdanningslederne

Ledere for lærerutdanningene i Skandinavia var samlet til nettverkskonferanse i København 26.-27. oktober, for å dele kunnskap og erfaringer om kvalitet i praksisopplæringen i lærerutdanningene. 

Fra ventstre: Asle Holthe, leder for UHR-Lærerutdanning, Anders Linde-Laursen, ordförande i Lärarutbildningskonventet og Lis Madsen, institutchef ved Københavns Professionshøjskole. UHR

 

Nettverkskonferansen har vært arrangert av UHR-Lærerutdanning, Læreruddannelsens ledernetværk og Lärarutbildningskonventet siden 2015, kun avbrutt på grunn av pandemien. Konferansen er en viktig arena for drøfting av felles muligheter og utfordringer for lærerutdanningene i Skandinavia, samt for å bygge nettverk og legge til rette for samarbeid på tvers av landegrenser. 

– De skandinaviske konferansene er blitt en viktig møteplass for lærerutdanningslederne i Norge, Sverige og Danmark, og vi setter stor pris på dette samarbeidet, sier leder for UHR-Lærerutdanning Asle Holthe, dekan ved Høgskolen på Vestlandet.

Årets tema var praksisopplæringen, som er en sentral del av profesjonsutdanningene. Evalueringer viser at det er en kontinuerlig utfordring å koble praksis og teori på en god måte, både på campus og i praksis i skole og barnehage. 

– Lærerutdannerne i universitet og høgskoler må tenke på elevene og barna i skole og barnehage, og lærerutdannerne i skole og barnehage må tenke på studentene, sa professor Elaine Munthe fra Kunnskapssenter for utdanning under sin presentasjon. 

Munthe presenterte en kunnskapsoppsummering om drivere for kvalitet i praksis. Veilederkompetanse og godt samarbeid mellom UH-institusjon og praksisfelt ble trukket frem som vesentlig. Hun understreket at det er behov for mer forskning på praksis, både praksisnær og kontekstuell kunnskap, og teoretisk kunnskap. 

Leder for Faglig råd for lærerutdanning 2025 Siw Skrøvseth presenterte Faglig råds arbeid med et utvidet praksisbegrep. Innledere fra Sverige og Danmark delte erfaringer fra deres arbeid med kvalitetsutvikling i praksis.