Seminar: Samiske språk og kultur i en ny tid – muligheter og utfordringer

Universitets- og høgskolerådet markerer FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032 med et seminar i Oslo 13. juni.

Samisk flagg - Klikk for stort bildeUHR-Samisk markerer oppstarten av FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032. 

UHR inviterer til seminar for å markere oppstart av FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032 Indigenous Languages Decade (unesco.org).

Første del av seminaret setter søkelyset på situasjonen for de samiske språkene i Norge i dag, mens andre del fokuserer på urfolksperspektiver i utdanning, med eksempler fra grunnskole, videregående, og høyere utdanning. 

Del 1: Status for de samiske språkene 

Møteleder Torjer Olsen, leder UHR-Samisk 

Kl. 10.00 Velkommen til OsloMet ved rektor Christen Krogh

Kl. 10.02 Samiske språk og UH sektoren. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, Sámediggi/ Sametinget  

Kl. 10.16 Regjeringens arbeid med samiske språk – lovverk og andre rammevilkår. Nancy Porsanger Anti (Sp), statssekretær for kommunal og distriktsministeren

Kl. 10.30: Situasjonen for lulesamisk og sørsamisk i dag. Professor Jon Todal, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole   

Kl. 10.50: Utfordringene med rekruttering til utdanninger på/i nord-, sør- og lulesamisk – hvordan jobber vi? Ved prorektor Ylva Jannok Nutti Sámi allaskuvla,/Samisk høgskole, førsteamanuensis Lene Antonsen UiT Norges arktiske universitet og programleder Asbjørn Kolberg, Nord universitet.   

11.05: Kaffe  

11.30: Panelsamtale om mulige løsningsforslag: Hva trenger vi av nasjonale virkemidler? Hva kan institusjonene gjøre?  

Kl. 12.00-12.45: Minglelunsj  

Del 2: Urfolksperspektiv i utdanningsløpet  

12.45 Implementering av Kunnskapsløftet 2020 (LK 20) – et følgeforskningsprosjekt om Fagfornyelsen. Prorektor Ylva Jannok Nutti, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole 

13.00 Skolecase: Knut Hamsun videregående skole, Hamarøy  

13.15: Implementering av innholdskompetanse om samisk kultur i helseutdanningene.  Faglig leder Ann Ragnhild Broderstad, Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet. 

13.30: Ny barnehagelærerutdanning med samisk profil. Studieleder Kristin Fløtten, Nord universitet. 

13.45- 14.00 Spørsmål/diskusjon i plenum 

14.00 Kaffe 

14.15 Urfolk og utdanning. Professor Hilde Sollid, UiT Norges arktiske universitet 

14.30 Innlegg. Diversity Studies Center, OsloMet 

14.45 Spørsmål/diskusjon i plenum 

14.55 Avslutning. Torjer Olsen, leder UHR-Samisk 

15.00 Slutt  

Sted: OsloMet. Pilestredet 48. Eva Balkes hus S141, Gerd Wangs auditorium  

Tid: Mandag 13. juni kl. 10.00-15.00  

Pris: kr. 400,-   

Påmelding

Påmeldingsfrist: 31. mai  

Målgruppe: studenter, involverte i samisk utdanning og forskning, forvaltning og politikere, praksisfelt, og andre interesserte.