Universitets- og høgskolerådet støtter Helsinki-initiativet om flerspråklighet i formidling av forskning

UHRs styre har stilt seg bak initiativet om flerspråklighet i formidling av forskning, og sender en oppfordring til beslutningstakere, ledere, universiteter, forskningsinstitusjoner, institusjoner som finansierer forskning, biblioteker og forskere om å fremme flerspråklighet i forskningsformidlingen. Du kan delta ved å poste innlegg eller videoer på Twitter eller Facebook som viser at du og kollegene dine støtter forskningsformidling på flere språk. Bruk emneknaggen #InAllLanguages.

Ordsky laget av navnene på ulike tidsskrifter - Klikk for stort bildeOrdskyen visualiserer hvor norske forskere publiserer på norsk Universitets- og høgskolerådet

Helsinki-initiativet om flerspråklighet i formidling av forskning er utarbeidet av Federation of Finnish Learned Societies (TSV), Committee for Public Information (TJNK), Finnish Association for Scholarly Publishing, Universities Norway (UHR) og European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH). 

De som støtter initiativet stiller seg bak følgende anbefalinger:

  • Sørg for å spre forskningsresultater på en slik måte at samfunnet kan dra full nytte av dem
  • Vern om nasjonale infrastrukturer for publisering av relevant forskning.
  • Sørg for å fremme språklig mangfold i forskningsvurderinger, evalueringer og finansieringssystemer

Les mer om Helsinki-initiativet.

Kontaktpersoner

Vidar Røeggen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 40 23 46 44