Program for innspillsmøte om ny Afrika-strategi

Innspill til ny Afrika-strategi.

Den nye Afrika-strategien skal være overordnet og langsiktig.

  • Hva bør være målsetningene og hovedfokuset for kunnskapssamarbeidet med institusjoner i Afrika? Hva er Norges strategiske interesse av samarbeidet? Hvordan bør en balansere intensjonen om internasjonalisering hjemme (ved norske universiteter og høyskoler) og kapasitetsbygging av institusjoner i Afrika? Hva er de viktigste utviklingstrekkene som bør tas hensyn til og er det forskningsområder som bør gis mer vekt i samarbeidet med Afrika gitt dette og kontinentets betydning? 
  • Hvilken rolle kan norske institusjoner best spille for å styrke universitets- og høyskolesektoren i Afrika? Hvordan vekter norske institusjoner utdannings- vs. forskningssamarbeid? Er det områder utover utdannings- og forskningssamarbeidet som potensielt kan være relevant (styrke systemer/implementering av Bærekraftmålene/grønt universitet)? Hvordan sikre innovasjon som en målsetning og del av det samlede kunnskapssamarbeidet? 
  • Hvordan kan kunnskapssamarbeidet med Afrika intensiveres rent praktisk og gjennom hvilke instrumenter/kanaler? Hvordan oppstår og utvikles kunnskapssamarbeid – og hvilke grep bør tas i Afrika-strategien? Herunder – hvordan balansere strategisk samarbeid vs. å la forskere finne hverandre? Hvilken rolle kan og bør vitenskapsdiplomati («science diplomacy») ha for å styrke kunnskapssamarbeidet? 

Det vil være mulig å sende inn skriftlige innspill i etterkant av møtet, innspillene må være korte. Innspillene sendes til afrikastrategi@mfa.no

Program:

Ordstyrer: Nina Sandberg, generalsekretær, UHR 

Kl. 08.00 Strategiens formål og prosess. v/statssekretær Bjørg Sandkjær, Utenriksdepartementet

Kl. 08.05 Virkemidler og behov fremover, direktør Mari Sundli Tveit, Forskningsrådet

Kl 08.15 Høgare utdanningssamarbeid – partnarskap for kvalitet og utvikling, ved divisjonsdirektør Ragnhild Tungesvik, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Kl 08.25 Høyere utdanning og forskning i bistandsarbeidet v/Solbjørg Sjøveian, NORAD 

Kl. 08.35 Forventninger og behov til strategien, ved UHRs styreleder Sunniva Whittaker og rektor UIA

Kl. 08.45 Spørsmål og kommentarer til innlederne

Kl. 08.55 Pause

Kl. 09.05 Hva er forventningene og behovene til en slik strategi? Hvordan arbeides det med kunnskapssamarbeid med Afrika ved institusjonene?

  • Innspill fra Universitetet i Oslo ved rektor Svein Stølen
  • Innspill fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ved rektor Siri Fjellheim
  • Innspill fra Universitetet i Bergen, ved viserektor Benedicte Carlsen

Kl. 09.35 Innspill, kommentarer og spørsmål fra seminardeltakerne

Kl. 09.55 Hva nå og veien videre? Avslutning v/statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik, Utenriksdepartementet         

Arrangører: Universitets- og høgskolerådet og Utenriksdepartementet

Tidspunkt: 29. august kl. 08.00-10.00. Møtet er digitalt (zoom). 

Skriftlige innspill kan sendes til afrikastrategi@mfa.no. Innspillene må være korte, siste frist er 20. oktober 2023.

Kontaktpersoner

Ann Elin B. Andersen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 41 55 37 40