Nyheter fra UHR-Innovasjon
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
Samarbeidskonferansen 2022
Diskuterte omstilling og hvordan universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene kan samarbeide for å finne gode løsninger på samfunnsutfordringene.
Toril Hernes leder av UHR-Innovasjon
Innovasjon er en av kjernevirksomhetene til institusjonene, og det er vokst frem et behov for å styrke dette arbeidet i Universitets- og høgskolerådet. UHR besluttet derfor på...