Møter i UHR-Forskning

Møtedokumenter og kalender for UHR-Forskning. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399
Anne Karine Nymoen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 900 99 801