Sentrale dokumenter for UHR-Forskning

På denne siden finner du handlingsplan og andre sentrale dokumenter for UHR-Forskning. Siden oppdateres.

UHR-Forsknings handlingsplan for 2021

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399