Totalkostmodell for undervisningsprosjekter

En arbeidsgruppe har revidert TDI-modellen for etter- og videreutdanning. 

Økonomi og regnskap - Klikk for stort bildeEn arbeidsgruppe har nå revidert TDI-modellen for etter- og videreutdanning.

 

En totalkostnadsmodell (TDI-modell) for forskning ble utarbeidet i regi av UHR i 2012. Kunnskapsdepartementet anbefalte bruk av modellen i UH-sektoren i tildelingsbrevene for 2014. I 2015 ble det utarbeidet en TDI-modell for EVU.

En arbeidsgruppe har nå revidert TDI-modellen for etter- og videreutdanning. Målet med modellen er å beregne indirekte kostnader i undervisningsprosjekter. Prinsippene fra 2012 og 2015 videreføres i den reviderte modellen, men selve regnemodellen forenkles.

Særtrekket ved høyere utdanning er at forskning og undervisning henger sammen: det forskes i samme fag som man underviser i, og man underviser i de fagene man forsker i. TDI-modellen skiller aktivitetene og redegjør for deres kostnader uavhengig av hverandre.

Universitets- og høgskolerådet håper modellen blir nyttig i UH-institusjonenes arbeid og takker arbeidsgruppen som har utarbeidet modellen:

Per Arne Skjelvik, Nord universitet (leder)
Per Heitmann, Universitetet i Oslo 
Stefan Andre Johnsen, OsloMet
Terje Ruud, NTNU
Harry Aas, UiA

Modellen er publisert på denne siden.