Skal undersøke utfordringer med deling av digitale læringsressurser

Universitets- og høgskolerådet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal vurdere ulike utfordringer som institusjonene står overfor når det gjelder deling av digitale læringsressurser.

Digitale læringsressurser - Klikk for stort bildeArbeidsgruppen skal vurdere utfordringer med deling av digitale læringsressurser og skape en felles forståelse for praktiseringen av dagens regelverk, Shutterstock    

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Arbeidsgruppens oppgave er å skape en felles forståelse for hvordan dagens regelverk skal praktiseres. I første omgang er dette knyttet til opphavsrett og personvern.

Gruppen er bredt sammensatt og ledes av jurist Torger Kielland fra Universitetet i Bergen. Det vil særlig arbeides med utfordringer knyttet til personvern og opphavsrett. 

Torger Kielland (UiB) - Klikk for stort bildeJurist Torger Kielland (UiB) skal lede arbeidsgruppen. Privat Arbeidsgruppens medlemmer er:

  • Torger Kielland (leder), Jurist, Universitetet i Bergen (leder)
  • Geir Haugstveit, HR-direktør, OsloMet
  • Vilde Veronica Haukeland, Studentrepresentant, Norsk Studentorganisasjon
  • Toril I. Kringen, Personvernombud, Nord universitet
  • Dagmar Langeggen, Bibliotekdirektør, B I
  • Liliia Oprysk, Jurist, Universitetet i Bergen (juridisk sekretær)
  • Morten Sørlie, Seksjonsleder, NTNU

Digitale læringsressurser i denne sammenhengen omfatter alle former for materiale som er utviklet for undervisningsformål, som opptak av undervisning, presentasjoner, disposisjoner, skriftlig undervisningsmateriale, instruksjonsvideoer, digitalt undervisningsopplegg, bilder, grafer og lydfiler.

Arbeidsgruppen har hatt sitt første møte og det er forventet at resultater fra gruppens arbeid leveres i løpet av vårsemesteret 2022.

Mer om sammensetning og mandat finnes her.