Nyheter fra UHR-Administrasjon
Universitets- og høgskolerådet har, sammen med NSD - Norsk senter for forskningsdata, revidert “Avtale om personverntjenester i forskning”.
UHR-Administrasjon møttes i forkant av UHRs representantskapsmøte i mai 2019. Det ble tatt opp en rekke temaer, som: digitalisering og særlig samarbeidet mellom Unit og UH-institusjonene...
Gruppebilde av deltakerne i arbeidsgruppen
UHR-Administrasjon har opprettet en egen gruppe som arbeider med innkjøpsrelaterte spørsmål for UH-institusjonene. Gruppen erstatter det tidligere innkjøpsutvalget, og hadde sitt oppstartsmøte 26...
UHR-Administrasjon har opprettet en fast arbeidsgruppe innenfor HR-feltet. Arbeidsgruppen vil arbeide med saker som har interesse på tvers av institusjonene innenfor arbeidsfeltet HR, og fungere...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) ber Kunnskapsdepartementet om å presisere det som i dag oppleves som uklarheter i regelverket for finansiering av etterutdanning og videreutdanning. UHR ber i...
UHR-Administrasjon hadde sitt konstituerende møte 18. april 2018. Fra venstre: Ida Munkeby, Seunn Smith-Tønnesen, Carl-Morten Gjeldnes, Anita Eriksen, Gunnar Christensen, Jørgen Fossland, Kjell...