Nyheter fra UHR-Administrasjon
Universitets- og høgskolerådets styre opprettet i 2021 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide en veileder om deling av digitale læringsressurser. Nå er et utkast til veileder sendt ut på...
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
På bakgrunn av senere tids diskusjoner, blant annet i Morgenbladet og Khrono, ønsker UHR å informere om arbeids- og ansvarsfordeling når det gjelder personvernvurderinger i forskning.
Kartleggingen viser stor enighet om at totalkostnadsmodellen for forskning gir et riktig bilde av økonomien i prosjektene, men også at det er usikkerhet knyttet til modellen for etter- og...
Universitets- og høgskolerådet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal vurdere ulike utfordringer som institusjonene står overfor når det gjelder deling av digitale læringsressurser.