Nyheter fra UHR-Administrasjon
To personer holder et nettbrett der snakkebobler med symboler relatert til e-læring er plassert rundt nettbrettet
Universitets- og høgskolerådets styre opprettet i 2021 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide en veileder om deling av digitale læringsressurser. Nå er et utkast til veileder sendt ut på...
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
På bakgrunn av senere tids diskusjoner, blant annet i Morgenbladet og Khrono, ønsker UHR å informere om arbeids- og ansvarsfordeling når det gjelder personvernvurderinger i forskning.
Økonomi og regnskap
Kartleggingen viser stor enighet om at totalkostnadsmodellen for forskning gir et riktig bilde av økonomien i prosjektene, men også at det er usikkerhet knyttet til modellen for etter- og...
To personer holder et nettbrett der snakkebobler med symboler relatert til e-læring er plassert rundt nettbrettet
Universitets- og høgskolerådet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal vurdere ulike utfordringer som institusjonene står overfor når det gjelder deling av digitale læringsressurser.
Universitets- og høgskolerådet har, sammen med NSD - Norsk senter for forskningsdata, revidert “Avtale om personverntjenester i forskning”.
UHR-Administrasjon møttes i forkant av UHRs representantskapsmøte i mai 2019. Det ble tatt opp en rekke temaer, som:
Gruppebilde av deltakerne i arbeidsgruppen
UHR-Administrasjon har opprettet en egen gruppe som arbeider med innkjøpsrelaterte spørsmål for UH-institusjonene. Gruppen erstatter det tidligere innkjøpsutvalget, og hadde sitt oppstartsmøte 26...
UHR-Administrasjon har opprettet en fast arbeidsgruppe innenfor HR-feltet. Arbeidsgruppen vil arbeide med saker som har interesse på tvers av institusjonene innenfor arbeidsfeltet HR, og fungere...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) ber Kunnskapsdepartementet om å presisere det som i dag oppleves som uklarheter i regelverket for finansiering av etterutdanning og videreutdanning. UHR ber i...