Innspill fra UHR-Samfunnsfag til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av langtidsplanen (LTP) ble behandlet på UHR-Samfunnsfags enhetsmøte 5.mai 2021, og den strategiske enheten ga arbeidsutvalget fullmakt til å arbeide videre med et innspill til UHR, i tråd med diskusjonene i møtet. Under følger arbeidsutvalgets innspill til UHR.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Innledning

Forrige revisjon av langtidsplanen var konstruktiv og skapte noe større forståelse for at bidrag fra humaniora og samfunnsfag var viktige for å oppnå målene i planen. Likevel oppleves fortsatt humsam-fagene som redskaps- og støttefag til STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

UHR-Samfunnsfag legger til grunn at samfunnsvitenskapelige perspektiver vil berike alle de fem tematiske prioriteringene i den eksisterende LTP. Samfunnsvitenskapelige perspektiver bør derfor tydeliggjøres innenfor alle disse. Samfunnsfagene studerer individuelle, sosiale, politiske, økonomiske og juridiske rammebetingelser for menneskelig adferd og endringer i menneskelig adferd som angår alle de tematiske prioriteringer i LTP. Det er vanskelig å forstå hvordan man skal komme frem til samfunnsendringene som skisseres uten å inkludere samfunnsvitenskapelige perspektiver i alle de tematiske prioriteringene.

Verden har endret seg betydelig siden forrige revisjon av LTP. Vi opplever at kunnskap og kompetanse utfordres og stilles spørsmålstegn ved. Demokratiet og de liberale verdiene er under sterkt press, det samme er ytringsfriheten og den frie, uavhengige pressen. Ulikheten øker, og tilliten til vitenskapen er på gyngende grunn. Klima- og miljøkrisen er større enn tidligere, og polariseringen i samfunnet øker. Tilliten til – og bruken av det kunnskapsbaserte akademiske bidraget gjennom forskningen og utdanningen er viktigere enn noensinne.

Forslag til endringer i tematiske prioriteringer

Gitt at demokratiet og de liberale verdiene er under sterkt press, vil UHR-Samfunnsfag foreslå at det tematiske området “Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden” endres til “Demokrati og inkluderende samfunn” og at det flyttes opp til å stå først blant de tematiske prioriteringene. Langtidsplanen bør reflektere Horisont Europas “Cluster 2: culture, creativity and inclusive society” ved knytte inkluderende samfunn til kultur og demokrati (se over).

Det tematiske området “Hav” bør utvides til “Hav, kyst og kystsamfunn for å kunne se helhet og sammenheng mellom naturgrunnlaget, næringsutvikling og samfunnssystemer.

UHR-Samfunnsfag vil også legge til at pandemien har vist at det er vanskelig å forutse hva som vil være de mest presserende samfunnsutfordringene til enhver tid og har vist oss nødvendigheten av langsiktig, nysgjerrighetsdrevet grunnforskning.  UHR-Samfunnsfag savner en mer utførlig diskusjon om grunnforskningens plass i LTP. Det kreves både tverrfaglig forskning, disiplinær forskning og forskning innen profesjonsfag

UHR- Samfunnsfag savner også et større fokus på studentenes rolle som deltakere i fagutviklingen. Ved å aktivt inkludere og ansvarliggjøre studentene vil man forberede kandidatene på et arbeidsliv der endring og omstilling er påkrevd.