Nyheter fra UHR-Samfunnsfag
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
Innspill til revisjon av langtidsplanen (LTP) ble behandlet på UHR-Samfunnsfags enhetsmøte 5.mai 2021, og den strategiske enheten ga arbeidsutvalget fullmakt til å arbeide videre med et innspill...
Central European University kunngjorde nylig den årlige "European Award for Excellence in Teaching" i samfunnsvitenskap og humaniora.