Nyheter fra UHR-Samfunnsfag
UHR-konferansen
Årets UHR-konferanse arrangeres 4. oktober. Frist for påmelding er 31. august.
Innspill til revisjon av langtidsplanen (LTP) ble behandlet på UHR-Samfunnsfags enhetsmøte 5.mai 2021, og den strategiske enheten ga arbeidsutvalget fullmakt til å arbeide videre med et innspill...
Central European University kunngjorde nylig den årlige "European Award for Excellence in Teaching" i samfunnsvitenskap og humaniora.