Nyheter fra UHR-Samfunnsfag
UHR-Innovasjon lanserer webinarserien «Økt innovasjonskraft». I løpet av våren 2023 kommer det månedlige webinar. Neste arrangement er 8. mars.
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
Innspill til revisjon av langtidsplanen (LTP) ble behandlet på UHR-Samfunnsfags enhetsmøte 5.mai 2021, og den strategiske enheten ga arbeidsutvalget fullmakt til å arbeide videre med et innspill...