Nyheter fra UHR-Samfunnsfag
UiT Tromsø
UHR-Samfunnsfag og UHR-Humaniora var samlet 30. september 2021 til en felles konferanse i Tromsø. Tema for konferansen var tverrfaglighet. Her finner du presentasjonene fra konferansen.
Innspill til revisjon av langtidsplanen (LTP) ble behandlet på UHR-Samfunnsfags enhetsmøte 5.mai 2021, og den strategiske enheten ga arbeidsutvalget fullmakt til å arbeide videre med et innspill...
Central European University kunngjorde nylig den årlige "European Award for Excellence in Teaching" i samfunnsvitenskap og humaniora.