Nasjonale fagorganer for UHR-Samfunnsfag

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-Samfunnsfag for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Oversikt over UHR-Samfunnsfags nasjonale fagorganer

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.

Nasjonale fagorganer for UHR-Samfunnsfag
NASJONALT FAGORGAN INSTITUSJON LEDER TITTEL
Nasjonalt fagorgan for geografi Nord universitet Anne Wally Falch Ryan Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for idrett og kroppsøving Universitetet i Stavanger Gro Næsheim-Bjørkvik Førstelektor
Nasjonalt fagorgan for informasjonsvitenskap OsloMet - Storbyuniversitetet Trond Aalberg Professor
Nasjonalt fagorgan for samfunnsøkonomi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Anne Borge Johannesen Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for sosialantropologi Universitetet i Oslo Rune Flikke Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for sosiologi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Brita Bungum Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for statsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Ole Magnus Theisen Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for utdanningsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Hans Petter Ulleberg Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for globale utviklingsstudier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Shai André Divon Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for juridiske studier Universitetet i Bergen Karl Harald Søvig Dekan

SAKSPAPIRER OG REFERATER

Sakspapirer og møtereferater for 2018 og 2019

Sakspapirer og møtereferater fra 2020

Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Kontaktpersoner

Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 407 21 639