Nasjonale fagorganer for UHR-Samfunsfag

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-Samfunnsfag for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Oversikt over UHR-Samfunnsfags nasjonale fagorganer

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.

Nasjonale fagorganer for UHR-Samfunsfag
NASJONALT FAGORGAN INSTITUSJON LEDER TITTEL
Nasjonalt fagorgan for geografi Nord universitet Anne Wally Falch Ryan Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for idrett og kroppsøving Universitetet i Stavanger Gro Næsheim-Bjørkvik Førstelektor
Nasjonalt fagorgan for informasjonsvitenskap OsloMet - Storbyuniversitetet Trond Aalberg Professor
Nasjonalt fagorgan for samfunnsøkonomi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Anne Borge Johannesen Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for sosialantropologi Universitetet i Oslo Rune Flikke Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for sosiologi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Brita Bungum Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for statsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Ole Magnus Theisen Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for utdanningsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Hans Petter Ulleberg Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for globale utviklingsstudier Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Shai André Divon Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for juridiske studier Universitetet i Bergen Karl Harald Søvig Dekan

Innkallinger og møtereferater fra de nasjonale fagorganene

Leter du etter referater fra 2017 eller tidligere ta kontakt med redaksjon@uhr.no

Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Kontaktpersoner

Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 407 21 639