Nasjonale fagorganer for UHR-Samfunnsfag

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-Samfunnsfag for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.

Nasjonale fagorganer for UHR-Samfunnsfag
NASJONALT FAGORGAN INSTITUSJON LEDER TITTEL
Nasjonalt fagorgan for geografi Universitetet i Bergen Peter Andersen Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for idrett og kroppsøving Universitetet i Agder Sveinung Berntsen Stølevik Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for informasjonsvitenskap OsloMet - Storbyuniversitetet Trond Aalberg Professor
Nasjonalt fagorgan for samfunnsøkonomi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Anne Borge Johannesen Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for sosialantropologi Universitetet i Oslo Rune Flikke Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for sosiologi Universitetet i Oslo Anniken Hagelund Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for statsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Jostein Vik Professor
Nasjonalt fagorgan for utdanningsvitenskap Universitetet i Agder Inger Marie Dalehefte Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for globale utviklingsstudier Universitetet i Oslo Sidsel Roalkvam Senterleder
Nasjonalt fagorgan for juridiske studier Handelshøyskolen BI Morten Kinander Instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring

Kontaktpersoner

Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 40 72 16 39