Representanter i UHR-Økonomi og administrasjon

Under finner du en oversikt over hvem som sitter i arbeidsutvalget, hvem som er medlemmer, varamedlemmer og observatører i UHR-Økonomi og administrasjon. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene.

Retningslinjer for UHRs fagstrategiske enheter 

ØA-Utdanning - fast arbeidsgruppe
Leder for arbeidsgruppen er Gunnar Bendheim, NTNU.
Mandat for arbeidsgruppen

Kontaktpersoner

Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 40 72 16 39
Nils Magne Killingberg
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 93 43 22 32