UHR-MNTs rapporter og høringsinnspill

UHR-MNT bidrar en rekke høringsinnspill, utredninger og rapporter. Under vises et utvalg av de viktigste innspillene. Finner du ikke det dokumentet du leter etter, kan du kontakte redaksjonen.   

Se også mer informasjon om de nasjonale retningslinjene på egen side.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

​​​​

Utredninger og rapporter fra UHR-MNT
NAVN ÅRSTALL
Retningslinjer for alternative opptaksveien (forkurs og realfagskurs) og tilpassede ingeniørutdanninger (Y-vei og TRES) 2021
Rangering av søkere ved opptak til ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning 2021
Rapport: Dobbeltkompetanse; yrkesfaglig og forskningsbasert. Overgang mellom teknisk fagskoleutdanning og bachelor i ingeniørfag 2021
Rapport om evaluering av R2 krav (PDF, 9 MB) 2021
IKT-sikkerhet i utdanningene. Nasjonal arbeidsgruppe for styrking av undervisning i IKT-sikkerhet (uit.no) 2021
Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning fra 2020 (PDF, 2 MB) 2020
Samordning av prosesser for professoropprykk 2020 (PDF, 404 kB) 2020
Guidelines for promotion to professor in the STEM subjects (engelsk versjon av dokumentet over) (PDF, 425 kB) 2020
UHR-MNTs innspill til høring om arbeidslivsrelevansmeldingen 2019
MNT konferansen 2019- Constructive Alignment. Artikkelsamling (ntnu.no) 2019
Evaluation of Implementation of New Framework Regulations for Engineering Education in Norway. Proceedings of 45th SEFI Conference, 18-21 September 2017, Azores, Portugal, page 878 (sefi.be) 2017
MNT-konferansen 2017-Transformative Education. Artikkelsamling (ntnu.no) 2017
Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør (siv.ing.) på vitnemål (PDF, 618 kB) 2016
Utdanningskvalitet i teknologi og realfag – en vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring - Utvalg av artikler fra MNT konferansen 2015 i Uniped vol 4 2015 (idunn.no) 2015
Teknologi og realfag – Bærebjelker i kunnskapssamfunnet, Kvalitet og relevans. Rapport om NRTs og NFmRs felles arbeid (PDF, 4 MB) 2015
Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning (PDF, 2 MB) 2013
Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning: Retningslinjene med ny versjon av kapittel 9 og vedlegg 6 (PDF, 2 MB) 2014
Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanningen - Ny tekst i kapittel 9 og vedlegg 6 (PDF, 862 kB) 2015
Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning - engelsk versjon (PDF, 349 kB) 2011

Kontaktpersoner

Jan Morten Øien
Seniorrådgiver (vikariat)
E-post
Telefon 40 24 12 67
Mobil 40 24 12 67