Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Illustrasjon av hvordan en bachelor i ingeniørfag er bygd opp i en trestruktur der teknologi er stammen og der ingeniørfaglig og programfaglig basis, teknisk spesialisering, bacheloroppgave osv. er deler av bladene på treet - Klikk for stort bildeBachelor i ingeniørfag

 UHR-MNT har revidert de nasjonale retningslinjene til Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. En arbeidsgruppe har sammen med de nasjonale fagorganene hatt ansvar for å utarbeide et forslag, som deretter har vært på behandlet på flere møter i UHR-MNT, og vært ute på innspillsrunde hos institusjonene. UHR-MNT vedtok i november 2020 følgende versjon av nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning (PDF, 3 MB).  Vedlegget 'Vilkår for bruk av tilleggstittelen sivilingeniør på vitnemålet' under punkt 5.5, ble revidert 24. november 2022.

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Kontaktpersoner

Jan Morten Øien
Seniorrådgiver (vikariat)
E-post
Telefon +47 40 24 12 67