Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Illustrasjon av hvordan en bachelor i ingeniørfag er bygd opp i en trestruktur der teknologi er stammen og der ingeniørfaglig og programfaglig basis, teknisk spesialisering, bacheloroppgave osv. er deler av bladene på treet - Klikk for stort bildeBachelor i ingeniørfag UHR-MNT har revidert de nasjonale retningslinjene til Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. En arbeidsgruppe har sammen med de nasjonale fagorganene hatt ansvar for å utarbeide et forslag, som deretter har vært på behandlet på flere møter i UHR-MNT, og vært ute på innspillsrunde hos institusjonene. UHR-MNT vedtok i november 2020 følgende versjon av nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning (PDF, 2 MB).

 

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning
Navn Strategisk enhet Last ned
Program og presentasjoner fra møte om nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanningene 14.03.2019 UHR-MNT Les mer
Retningslinjene med ny versjon av kapittel 9 og vedlegg 6 - desember 2014 UHR-MNT (tidligere NRT) Last ned (.PDF, 2 MB)
Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanningen - Ny tekst i kapittel 9 og vedlegg 6 (Brev av 08.01.2015) UHR-MNT (tidligere NRT) Last ned (.PDF, 862 kB)
Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning - engelsk versjon (pdf) (June 2011) UHR-MNT (tidligere NRT) Last ned (.PDF, 349 kB)
Nasjonal konferanse om nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning, 17. mars 2020:

Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning:

Kontaktpersoner

Mette Mo Jakobsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 928 98 002