Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

UHR-MNT har revidert de nasjonale retningslinjene til Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. En arbeidsgruppe har sammen med de nasjonale fagorganene ansvar for å revidere retningslinjene. Deretter behandles de på møter i UHR-MNT, etter at de har vært på innspillsrunde hos institusjonene. 

Illustrasjon av hvordan en bachelor i ingeniørfag er bygd opp i en trestruktur der teknologi er stammen og der ingeniørfaglig og programfaglig basis, teknisk spesialisering, bacheloroppgave osv. er deler av bladene på treet - Klikk for stort bilde

 

Kontaktpersoner

Wenche Åsheim
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 95 27 67 37