Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Illustrasjon av hvordan en bachelor i ingeniørfag er bygd opp i en trestruktur der teknologi er stammen og der ingeniørfaglig og programfaglig basis, teknisk spesialisering, bacheloroppgave osv. er deler av bladene på treet - Klikk for stort bildeBachelor i ingeniørfag UHR-MNT har revidert de nasjonale retningslinjene til Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. En arbeidsgruppe har sammen med de nasjonale fagorganene hatt ansvar for å utarbeide et forslag, som deretter har vært på behandlet på flere møter i UHR-MNT, og vært ute på innspillsrunde hos institusjonene. UHR-MNT vedtok i november 2020 følgende versjon av nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning (PDF, 2 MB).

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Kontaktpersoner

Jan Morten Øien
Seniorrådgiver (vikariat)
E-post
Telefon 402 41 267
Mobil 402 41 267