Nyheter fra UHR-Kunst, design og arkitektur
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er et svært viktig nasjonalt verktøy for å prioritere og sette retning for høyere utdanning og forskning (inklusivt kunstnerisk utviklingsarbeid)...
Gruppebilde av de fem medlemmene tatt utendørs foran en bygning
Da er alle UHRs strategiske enheter på plass. UHR-Kunst, design og arkitektur har medlemmer fra 15 av UHRs medlemsinstitusjoner og hadde sitt første møte 6. februar 2019.