Nyheter fra UHR-Kunst, design og arkitektur
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er et svært viktig nasjonalt verktøy for å prioritere og sette retning for høyere utdanning og forskning (inklusivt kunstnerisk utviklingsarbeid)...