Nasjonale fagorganer for UHR-Kunst, design og arkitektur

Nasjonale fagorgan opprettes av UHR-Kunst, design og arkitektur etter behov for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med de nasjonale fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.

Nasjonale fagorganer for UHR-Kunst, design og arkitektur
Nasjonalt fagorgan Institusjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur NTNU Marianne Skjulhaug Dekan
Nasjonalt fagorgan for design Kristiania Ørjan Skyrud Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk NTNU Nora Bilalovic Kulset Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for scenekunst og film Kunsthøgskolen i Oslo Snelle Hall Dekan
Nasjonalt fagorgan for visuell kunst NTNU Jacob Jessen Professor

Kontaktpersoner

Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 48 27 22 18