Nasjonale fagorganer for UHR-Kunst, design og arkitektur

Nasjonale fagorgan opprettes av UHR-Kunst, design og arkitektur etter behov for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med de nasjonale fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Oversikt over nasjonale fagorganer for UHR-Kunst, design og arkitektur

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.

Nasjonale fagorganer for UHR-Kunst, design og arkitektur
Nasjonalt fagorgan Institusjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur NTNU Fredrik Shetelig Dekan
Nasjonalt fagorgan for design Universitetet i Bergen Anette Høylund Pedersen Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk Universitetet i Stavanger Morten Schjelderup Wensberg Dekan
Nasjonalt fagorgan for visuell kunst
Nasjonalt fagorgan for scenekunst og film Kunsthøgskolen i Oslo Snelle Hall Dekan

Kontaktpersoner

Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 482 72 218