Nasjonale fagorganer for UHR-Kunst, design og arkitektur

Nasjonale fagorgan opprettes av UHR-Kunst, design og arkitektur etter behov for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med de nasjonale fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.

Nasjonale fagorganer for UHR-Kunst, design og arkitektur
Nasjonalt fagorgan Institusjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur NTNU Marianne Skjulhaug Dekan
Nasjonalt fagorgan for design Universitetet i Bergen Mona Larsen Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk NTNU Nora Bilalovic Kulset Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for scenekunst og film Kunsthøgskolen i Oslo Snelle Hall Dekan
Nasjonalt fagorgan for visuell kunst NTNU Jacob Jessen Professor

Kontaktpersoner

Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 482 72 218