Nasjonale fagorganer for humaniora

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-Humaniora for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.

Nasjonale fagorgan UHR-Humaniora
Nasjonalt fagorgan Institusjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for allmenn litteraturvitenskap Universitetet i Oslo Johan Schimanski Professor
Nasjonalt fagorgan for arkeologi Universitetet i Oslo Søren Handberg Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier Universitetet i Bergen Nathan Hopson Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for drama- og teatervitenskap Universitetet i Stavanger Berit Aarrestad Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for engelsk Universitetet i Agder Susan Lynn Erdmann Førstelektor
Nasjonalt fagorgan for filosofi NTNU Anders Nes Professor
Nasjonalt fagorgan for gresk og latin Universitetet i Bergen Matti Garnes Wiik Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for historie og idehistorie Høgskulen i Volda Ola Teige Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for kjønnsforskning Universitetet i Oslo Inger Skjelsbæk Senterleder
Nasjonalt fagorgan for teologi og religionsvitenskap Universitetet i Oslo Ragnhild Johnsrud Zorgati Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for kulturvitenskap og kulturhistorie Universitetet i Bergen Tove Fjell Professor
Nasjonalt fagorgan for kunsthistorie Universitetet i Oslo Per Sigurd Tveitevåg Styve Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for lingvistiske fag Universitetet i Oslo Patrick Georg Grosz Professor
Nasjonalt fagorgan for mediestudier Universitetet i Oslo Rune Karlsen Professor
Nasjonalt fagorgan for nordisk språk og litteratur Universitetet i Oslo Mads Breckan Claudi Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for norsk som andrespråk Høgskolen på Vestlandet Silje Ragnhildstveit Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for retorikk Universitetet i Bergen Jens Elmelund Kjeldsen Professor
Nasjonalt fagorgan for romanske språk og litteratur Universitetet i Oslo Geir Uvsløkk Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for tegnspråk og tolkning NTNU Anna-Lena Nilsson Professor
Nasjonalt fagorgan for tysk og nederlandsk Høgskolen i Østfold Elin-Sofie Nesje Vestli Professor
Nasjonalt fagorgan for vitenskap og teknologistudier NTNU Knut Holtan Sørensen Professor
Nasjonalt fagorgan for slaviske språk Universitetet i Oslo Atle Grønn Professor
Nasjonalt fagorgan for musikk Universitetet i Oslo Zafer Özgen Instituttleder

NASJONALE FAGORGANER FOR HUMANIORA

Retningslinjer for UHR-Humanioras nasjonale fagorganer (PDF, 756 kB) med en tilleggsbestemmelse

Møtereferater for 2024

Møtereferater for 2023

Møtereferater for 2022

Møtereferater for 2021

Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Referatmal for nasjonale fagorganer (DOCX, 54 kB)

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 45 86 66 62