Nasjonale fagorganer for humaniora

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-Humaniora for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.

Nasjonale fagorgan UHR-Humaniora
Nasjonalt fagorgan Institusjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for allmenn litteraturvitenskap Universitetet i Oslo Johan Schimanski Professor
Nasjonalt fagorgan for arkeologi Universitetet i Oslo Søren Handberg Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for Asia- Midtøsten- og Nord-Afrikastudier Universitetet i Oslo Jacob Høigilt Professor
Nasjonalt fagorgan for dans
Nasjonalt fagorgan for drama- og teatervitenskap OsloMet Camilla Eeg-Tverbakk Professor
Nasjonalt fagorgan for engelsk Universitetet i Agder Susan Lynn Erdmann Førstelektor
Nasjonalt fagorgan for filosofi NTNU Anders Nes Professor
Nasjonalt fagorgan for gresk og latin Universitetet i Oslo Silvio Bär Professor
Nasjonalt fagorgan for historie og idehistorie Høgskulen i Volda Ola Teige Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for kjønnsforskning Universitetet i Oslo Inger Skjelsbæk Senterleder
Nasjonalt fagorgan for teologi og religionsvitenskap Universitetet i Oslo Ragnhild Johnsrud Zorgati Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for kulturvitenskap og kulturhistorie Universitetet i Bergen Tove Fjell Professor
Nasjonalt fagorgan for kunsthistorie Universitetet i Oslo Per Sigurd Tveitevåg Styve Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for lingvistiske fag Universitetet i Oslo Patrick Georg Grosz Professor
Nasjonalt fagorgan for mediestudier NTNU Sara Brinch Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for nordisk språk og litteratur Universitetet i Oslo Mads Breckan Claudi Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for norsk som andrespråk Høgskolen i Innlandet Heidi Christoffersen Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for retorikk Universitetet i Bergen Jens Elmelund Kjeldsen Professor
Nasjonalt fagorgan for romanske språk og litteratur Universitetet i Oslo Geir Uvsløkk Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for tegnspråk og tolkning NTNU Anna-Lena Nilsson Professor
Nasjonalt fagorgan for tysk Høgskolen i Østfold Elin-Sofie Nesje Vestli Professor
Nasjonalt fagorgan for vitenskap og teknologistudier NTNU Knut Holtan Sørensen Professor
Nasjonalt fagorgan for slaviske språk Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Ingunn Lunde Professor
Nasjonalt fagorgan for musikk Universitetet i Oslo Zafer Özgen Instituttleder

NASJONALE FAGORGANER FOR HUMANIORA

Retningslinjer for UHR-Humanioras nasjonale fagorganer (PDF, 756 kB) med en tilleggsbestemmelse

Møtereferater for 2023

Møtereferater for 2022

Møtereferater for 2021

Møtereferater for 2020

Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Referatmal for nasjonale fagorganer (DOCX, 54 kB)

Kontaktpersoner

Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 40 72 16 39