Nasjonale fagorganer for humaniora

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-Humaniora for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Oversikt over UHR-Humanioras nasjonale fagorganer

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.
 

Nasjonale fagorgan UHR-Humaniora
Nasjonalt fagorgan Institusjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for allmenn litteraturvitenskap Universitetet i Bergen Arild Linneberg Professor
Nasjonalt fagorgan for arkeologi Universitetet i Oslo Søren Handberg Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for asiatiske og afrikanske fag Universitetet i Oslo Jacob Høigilt Professor
Nasjonalt fagorgan for dans Kunsthøgskolen i Oslo Suzanne Bjørneboe Dekan
Nasjonalt fagorgan for drama- og teatervitenskap OsloMet Camilla Eeg-Tverbakk Professor
Nasjonalt fagorgan for engelsk Universitetet i Oslo Kristin Bech Professor
Nasjonalt fagorgan for filosofi og idehistorie Universitetet i Agder Einar Bøhn Professor
Nasjonalt fagorgan for gresk og latin Universitetet i Oslo Silvio Bär Professor
Nasjonalt fagorgan for historie Høgskulen i Volda Ola Teige Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for kjønnsforskning Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Hege Kristin Andreassen Senterleder
Nasjonalt fagorgan for kristendomskunnskap og religionsvitenskap Universitetet i Oslo Ragnhild Johnsrud Zorgati Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for kulturvitenskap og kulturhistorie Universitetet i Oslo Herleik Baklid Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for kunsthistorie Universitetet i Oslo Per Sigurd Tveitevåg Styve Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for lingvistiske fag Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Eystein Dahl Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for mediestudier Universitetet i Stavanger Turid Borgen Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for nordisk språk og litteratur Høgskolen i Innlandet Kristian Lødemel Sandberg Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for norsk som andrespråk Høgskolen i Innlandet Heidi Christoffersen Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for retorikk Universitetet i Bergen Jens Elmelund Kjeldsen Professor
Nasjonalt fagorgan for romanske språk og litteratur Universitetet i Oslo Geir Uvsløkk Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for tegnspråk og tolkning NTNU Anna-Lena Nilsson Professor
Nasjonalt fagorgan for tysk Universitetet i Agder Ole Letnes Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for vitenskap og teknologistudier NTNU Knut Holtan Sørensen Professor
Nasjonalt fagorgan for slaviske språk Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Ingunn Lunde Professor
Nasjonalt fagorgan for musikk Universitetet i Bergen Randi Rolvsjord Instituttleder

NASJONALE FAGORGANER FOR HUMANIORA

Retningslinjer for UHR-Humanioras nasjonale fagorganer med en tilleggsbestemmelse

Møtereferater for 2021

Møtereferater for 2020

Møtereferater for 2018 og 2019

Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Kontaktpersoner

Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 407 21 639