Nasjonale fagorganer for humaniora

De nasjonale fagorganene er opprettet av UHR-Humaniora for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Oversikt over UHR-Humanioras nasjonale fagorganer

Informasjon om hvem som er medlem i de ulike fagorganene får du ved å kontakte leder.
 

Nasjonale fagorgan UHR-Humaniora
Nasjonalt fagorgan Institusjon Leder Tittel
Nasjonalt fagorgan for allmenn litteraturvitenskap Universitetet i Bergen Arild Linneberg Professor
Nasjonalt fagorgan for arkeologi Universitetet i Oslo Søren Handberg Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for asiatiske og afrikanske fag Universitetet i Oslo Jacob Høigilt Professor
Nasjonalt fagorgan for dans Kunsthøgskolen i Oslo Suzanne Bjørneboe Dekan
Nasjonalt fagorgan for drama- og teatervitenskap OsloMet Camilla Eeg-Tverbakk Professor
Nasjonalt fagorgan for engelsk Universitetet i Oslo Kristin Bech Professor
Nasjonalt fagorgan for filosofi og idehistorie Universitetet i Agder Einar Bøhn Professor
Nasjonalt fagorgan for gresk og latin Universitetet i Oslo Silvio Bär Professor
Nasjonalt fagorgan for historie Høgskulen i Volda Ola Teige Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for kjønnsforskning Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Hege Kristin Andreassen Senterleder
Nasjonalt fagorgan for kristendomskunnskap og religionsvitenskap Universitetet i Oslo Ragnhild Johnsrud Zorgati Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for kulturvitenskap og kulturhistorie Universitetet i Oslo Herleik Baklid Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for kunsthistorie Universitetet i Oslo Per Sigurd Tveitevåg Styve Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for lingvistiske fag Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Eystein Dahl Instituttleder
Nasjonalt fagorgan for mediestudier Universitetet i Stavanger Turid Borgen Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for nordisk språk og litteratur Universitetet i Sørøst-Norge Eli Anne Eiesland Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for norsk som andrespråk Høgskolen i Innlandet Gunhild Tveit Randen Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for romanske språk og litteratur Universitetet i Oslo Geir Uvsløkk Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for tegnspråk og tolkning NTNU Anna-Lena Nilsson Professor
Nasjonalt fagorgan for tysk Universitetet i Agder Ole Letnes Førsteamanuensis
Nasjonalt fagorgan for vitenskap og teknologistudier NTNU Knut Holtan Sørensen Professor
Nasjonalt fagorgan for slaviske språk Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Ingunn Lunde Professor
Nasjonalt fagorgan for musikk Universitetet i Bergen Randi Rolvsjord Instituttleder

NASJONALE FAGORGANER FOR HUMANIORA

Retningslinjer for UHR-Humanioras nasjonale fagorganer med en tilleggsbestemmelse

Møtereferater for 2018 og 2019

Møtereferater for 2020

Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Kontaktpersoner

Hanne-Gerd Nielsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 407 21 639