Fra «Missions på norsk» til tverrfaglighet, bærekraft, folkehelse og tilnærminger til læring!

I UHR-HS sitt innspill til langtidsplan for høyere utdanning og forskning som ble behandlet i UHR-HS våren 2021, stod bl.a. dette: 

Et forslag til “missions” på norsk kan omhandle en sammensmeltning av områdene helse- og livsvitenskap, "one-health", "planetary health", forebyggende og helsefremmende virksomhet til ett stort forsknings- og utdanningsområde. For å lykkes med dette er det en forutsetning med tverrfaglig samarbeid og nye forskningsmodeller.

Temaet ble fulgt opp i møte i UHR-HS 4. mai. Innledningen til diskusjonene om hvordan UHR-HS skal arbeide videre med dette temaet ble gitt i en videopresentasjon av Jeanette Magnus, direktør på senter for Global helse ved Universitetet i Oslo. Videopresentasjonen hadde sitt utgangspunkt i denne bestillingen:

Helse- og livsvitenskap, One health, planetary health, forebyggende og helsefremmende arbeid: hva kjennetegner de ulike områdene, hvilken sammenheng er det mellom dem, og hvordan er sammenhengen mellom disse områdene og bærekraftspørsmålene? Hvordan kan disse områdene få betydning for kommunale helse- og sosialtjenester, samt helse- og sosialfaglig utdanning og forskning?

Videopresentasjonen ble etterfulgt av kommentarer fra eksperter på ulike områder:

  • Helse- og livsvitenskap v/professor Carl Henrik Gørbitz, direktør UiO 
  • Planetary health, v/førsteamanuensis Filip Maric, UiT 
  • One health, v/professor Yngvil Wasteson, NMBU 
  • Forebyggende og helsefremmende arbeid, v/professor Toril Marie Bogsnes Larsen, UiB

Møtedeltakerne ble delt inn i grupper, og det ble gjennomførte en plenumsdiskusjon. I diskusjonene stod særlig tverrfaglighet, bærekraft, folkehelse og tilnærminger til læring sentralt. 

Videopresentasjonen til Jeanette Magnus høstet mange lovord, og vi har fått anledning til å dele den. Se også hele referatet fra behandlingen av saken i UHR-HS-møtet her.