Webinar: Utredning av publiseringsindikatoren

Det nasjonale publiseringsutvalget skal utrede fremtidig organisering av arbeidet med registeret over vitenskapelige publiseringskanaler og publiseringsstatistikken. Arbeidsgruppen som leder arbeidet inviterte til et åpent webinar for å sparke i gang innspillsrunden – 11. januar 2024. Se presentasjoner fra webinaret her. 

Bilde av en åpen bok i et bibliotek - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto.

 

Publiseringsindikatoren fjernes fra finansieringsmodellen til universitets- og høgskolesektoren, men videreføres i finansieringssystemet til forskningsinstituttene og helseforetakene. Regjeringen ønsker imidlertid å videreføre en nasjonal statistikk for vitenskapelig publisering som også omfatter universitets- og høgskolesektoren. I lys av disse endringene har Det nasjonale publiseringsutvalget fått i oppdrag å utrede fremtidig organisering av arbeidet med registeret over vitenskapelige publiseringskanaler og publiseringsstatistikken. 

Utvalget har nedsatt en arbeidsgruppe til å lede dette arbeidet. Arbeidsgruppen inviterer nå forskningsinstitusjonene til å gi skriftlig innspill og inviterer samtidig til et åpent webinar for å sparke i gang innspillsrunden. 

Program

Nettmøte i forbindelse med innspillsrunde.

08.00 Velkommen 

  • Tanja Storsul, prorektor for forskning ved OsloMet og leder av arbeidsgruppa for utredning av indikatoren

08.10 Kort bakgrunn for arbeidet med utredningen:

  • Fra Vekt på forskning til Hatlen, Gunnar Sivertsen, NIFU, rådgiver for arbeidsgruppa
  • Mandat for arbeidet og ønske om bred involvering, Vidar Røeggen, seniorrådgiver og sekretær for arbeidsgruppa

08.30 Korte kommentarer fra inviterte

  • Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved Universitetet i Stavanger
  • Lars Holden, forskningsdirektør ved Norsk Regnesentral
  • Erlend B. Smeland, direktor for forskning, innovasjon og utdanning, Oslo Universitetssykehus
  • Jorunn Dahl Norgård, fagsjef, leder av forskningspolitisk seksjon, Forskerforbundet
  • Feroz Mehmood Shah, førstelektor i filosofi og leder av Akademiet for yngre forskere

09.00 Diskusjon og spørsmål 

  • Moderator – Tanja Storsul

09.30 Slutt

Kontaktpersoner

Vidar Røeggen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 40 23 46 44