Webinar: Rekruttering til høyere utdanning - hvordan møter vi utfordringene?

HK-dir og UHR inviterer til webinar om rekruttering til høyere utdanning 2. februar. 

Man on blurred using magnifying glass to recruit people 3D rendering - Klikk for stort bildeHK-dir og UHR arrangerer webinar om rekruttering til høyere utdanning.

 

Ved studiestart høsten 2023 stod mange studieplasser tomme på viktige studieprogram innen humaniora, helse- og sosialfag, lærerutdanning og realfag. Vi ser tegn til at færre unge søker seg til disse og andre fagområder. Hvordan møter vi denne utfordringen?

Med dette som bakteppe inviterer UHR og HK-dir til webinar hvor vi ser på utfordringer med rekruttering til høyere utdanning på tvers av fagområdene og stiller spørsmål om hvordan vi skal få opp søkertallene i en tid hvor ungdomskullene går ned.

Les mer om program og påmelding. 

Dato: 2. februar

Arrangør: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Universitets- og høgskolerådet

Les mer om program og påmelding.