Universitets- og høgskolerådet stiller seg bak Units forhandlingsstrategi

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har et nasjonalt koordineringsansvar for arbeidet med åpen tilgang og har startet prosessen med å utarbeide en nasjonal plan for åpen tilgang. Universitets- og høgskolerådet (UHR) støtter og har forventning til at Units forhandlinger med akademiske utgivere gjennomføres ut fra et sett felles prinsipper.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) gir sin støtte til at forhandlingene gjennomføres ut fra følgende felles prinsipper:
  • Artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet
  • Åpen publisering skal ikke øke totalkostnadene i avtalene
  • Full åpenhet i lisensbetingelser, kostnader og forretningsmodeller
  • Permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrifter
  • Det skal vises bevegelse mot avtaler der kostnader er knyttet til volum på norske institusjoners publisering

Støtteerklæring fra UHR (PDF, 107 kB) og engelske versjon av brevet: Expression of support for a common negotiating strategy for open access to research articles (PDF, 109 kB) (pdf).