UHR på Arendalsuka 2023

Få med deg Universitets- og høgskolerådets (UHR) arrangementer under Arendalsuka 2023.

Seilskutene Sørlandet og  - Klikk for stort bilde UHR

Universitets- og høgskolerådet (UHR) arrangerer flere arrangementer under Arendalsuka 2023. UHR vil være til stede gjennom uka og deltar på en rekke arrangementer knyttet til forskning og høyere utdanning. Følg oss i sosiale medier for oppdateringer. 

Er vi klare til å møte omstillingene samfunnet står overfor?  

Skal vi lykkes bedre i omstillingen og integreringen og slik ruste Norge for årene som kommer vil det kreves mer av utdanningssystemet. Vi vil legge opp til at relevante parter i arbeidslivet og utdanningssektoren debatterer mot hverandre, viser gode eksempler, og stiller politikerne til veggs for svar. Norge har alle mulighetene for å lykkes og komme styrket ut av omstilling og kriser, men står vi i fare for å skusle dem bort?

Tirsdag 15. august kl. 14:30 | Sted: Samfunnsteltet
Arr: Kompetanseforbundet, Næringslivets hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge, Nasjonalt Fagskoleråd, Universitets- og høgskolerådet
Les mer. 

Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høgskolene? 

I vår ble ny Langtidsplan forskning og høyere utdanning vedtatt i Stortinget. Den stiller tydeligere krav og forventninger til universitetene og høgskolene, samtidig som finansieringen av institusjonene blir svekket og planen frikobles fra statsbudsjettet. I tillegg har statsråd Ola Borten Moe varslet “ekstrem oppussing” med flere nye styringssignaler for sektoren. I Danmark, og flere andre europeiske land, har det vært en sterkere politisk styring av universitetene og høgskolene. Bør Forsknings-Norge frykte at universitetene og høgskolenes uavhengighet, demokratiske integritet og akademisk frihet svekkes?

Torsdag 17. august kl. 13:00 | UiA-teltet
Arr: Akademiet for yngre forskere, Det Norske Videnskaps-Akademi, Universitets- og høgskolerådet
Les mer.

Fremtidens kompetansebehov! 

Hvordan vil akademia og samfunnet løse et kompetansebehov i sterk endring? Kan disse endringene løses med å følge framskrivningene og dimensjonere hele systemet etter dem? Eller må vi planlegge for mangfold, slik at nye uventede endringer kan håndteres bedre? Hvordan skal utdanningssystemet balansere mellom det næringslivet sier de har behov for, og det studentene ønsker å studere?

Torsdag 17. august kl. 16:00 | UiA-teltet
Arr: Universitets- og høgskolerådet, NHO, Norsk studentorganisasjon
Les mer.

Deltakelse i paneler:

Sunniva Whittaker, leder av UHR:

Onsdag 16.08.23          1315 – 1400 Hvorfor vil ingen bli lærere lenger?
Torsdag 17.08.23          1300 – 1400 Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høgskolene?
Torsdag 17.08.23          1400 – 1445 Rusbruk blant studentene i 2023
Torsdag 17.08.23          1600 – 1700 Fremtidens kompetansebehov!

Petter Aasen, rektor USN (representerer UHR):

Tirsdag 15.08.23           1430 – 1530 Er vi klare til å møte omstillingene som samfunnet står overfor?

Vi vil også være tilstede under en rekke andre arrangementer gjennom uka.