Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2021

Portrettbilde av Anne Husebekk - Klikk for stort bildeAnne Husebekk, styreleder i UHR Torbein Kvil Gamst      

Resultatene i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble lagt fram i dag. Det er trist lesing, men dessverre ikke veldig overraskende. Tidligere undersøkelser har vist en negativ trend over tid, og som har blitt forsterket under koronapandemien. 62 500 studenter har svart på undersøkelsen, og jeg ser at nesten halvparten av studentene rapporterer at de sliter psykisk og mer enn halvparten oppgir at de er ensomme, sier Anne Husebekk, styreleder i UHR. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Universiteter og høyskoler tar disse tallene alvorlig, og UHR vil i likhet med UH-institusjonene gå nærmere inn i materialet med Norsk studentorganisasjon (NSO) for å diskutere hvordan vi best mulig kan støtte opp under studentenes lærings- og livssituasjon, både på kort og lang sikt. Studentpopulasjonen er heterogen, men det er ingen tvil om at studenter er i en spesielt sårbar situasjon. Mange har flyttet hjemmefra for første gang, de mangler både et faglig og sosialt fellesskap, og er i en fase av livet der de har større behov for å møte andre mennesker. For mange vil livssituasjonen bedre seg så snart vi kommer ut av denne pandemien, men vi må jobbe for å bedre studentenes studentopplevelse og rammevilkår og ha et ekstra fokus på de mest sårbare studentene framover. Regjeringen bevilget studentpakker til institusjonene og samskipnadene våren 2021. Det er bra. UHR mener at det er nødvendig å videreføre denne satsingen, sier Anne Husebekk. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet at det vil bli invitert til et toppmøte om studentenes psykiske helse før sommeren hvor både studenter, sektoren og helselinjen inviteres. UHR deltar gjerne i denne dialogen.