Sannhet og forsoning på agendaen

UHR arrangerte seminar der universiteters og høyskolers rolle i oppfølgingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport ble diskutert. 

Kommisjonen gransket de norske myndighetenes politikk og urett overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Universiteters og høyskolers rolle i oppfølgingen var temaet på seminaret som ble arrangert tirsdag 31. oktober på Universitetet i Oslo med tittelen «Forsoning gjennom kunnskap».

Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb presenterte rapporten. Hun er dekan ved UiO og leder for UHR-Samfunnsfag Aron Bræstrup Løsnes

Rapporten viser hvordan fornorskningen har virket og foreslår tiltak som bidrar til forsoning. Funn og forslag til tiltak i rapporten ble presentert av kommisjonsmedlem Anne Julie Semb, dekan ved UiO og leder for UHR-Samfunnsfag. 

Sembs presentasjon er publisert her. (PDF, 2 MB)

Temaet ble diskutert med utgangspunkt i universitetenes og høyskolenes tre samfunnsoppdrag: utdanning, forskning og formidling som ble diskutert i tre ulike paneler. Det kom også viktige innspill fra salen. 

Programmet i sin helhet kan leses her. 

UHRs strategiske enheter UHR-Samisk, UHR-Samfunnsfag og UHR-Museum var ansvarlige for arrangementet. 

Presseoppslag: