Samarbeidskonferansen 2023

Samarbeidskonferansen 2023 ble arrangert 9. februar i Oslo. Arrangører er Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA).

Samarbeidskonferansen UHR FFA ble arrangert 9. februar 2023 i Oslo.

Samfunnsoppdrag – en del av fremtidens forskningssystem?

I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023–2032 lanserte regjeringen to piloter på målrettede samfunnsoppdrag, såkalte missions:

 • Bærekraftig fôr og
 • Inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Etter modell fra EUs missions forutsetter slike samfunnsoppdrag en ny type samspill mellom en rekke aktører, både innad i kunnskapssektoren og med aktører utenfor. Med utgangspunkt i en av disse samfunnsoppdragene, (Inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv) vil vi på årets samarbeidskonferanse diskutere hvordan vi kan få til et slikt målrettet samspill. Trenger vi nye eller andre samarbeidsarenaer? Hvordan rigger vi fremtidens forskningssystem?

Påmeldingsfristen var 1. februar.

Program     

9.30 Velkommen v/Sunniva Whittaker, styreleder i UHR og rektor ved Universitetet i Agder
9.40 Del I: Samfunnsoppdrag som virkemiddel

 • Ordstyrer: Nina Sandberg, generalsekretær i UHR
 • Innledning v/ Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe: Samfunnsoppdrag – en del av fremtidens forskningssystem?
 • Innledning v/ Håkon Endresen Normann, NIFU: Målrettede samfunnsoppdrag som tilnærming

Panelsamtale:

 • Statsråd Ola Borten Moe, Kunnskapsdepartementet
 • Espen Solberg, forskningsleder i NIFU
 • Åse Gornitzka, prorektor UiO og leder i UHR-Forskning
 • Vincent Fleischer, strategi- og kommunikasjonsdirektør i SINTEF

Åpent for kommentarer og spørsmål fra salen.

11.15 Pause m/ enkel lunsj
12.00 Del II: Samfunnsoppdraget “Inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv”

 • Ordstyrer: Tanja Storsul
 • Innledning v/Emma C. Jensen Stenseth, departementsråd i Barne- og familiedepartementet
 • Innledning v/Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet

Panelsamtale:

 • Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet
 • Hege Nilssen, direktør i Bufdir
 • Jon Harald Kaspersen, konserndirektør Helse og samfunn, NORCE
 • Silje Fekjær, prorektor utdanning OsloMet
 • Kirsten Viga Skretting, Porteføljeansvarlig for Ungt utenforskap, KS

13.20 Veien videre v/ Lars Holden, forskningsdirektør Norsk Regnesentral og styreleder i FFA
13.30 Slutt

Her finnes presentasjonene fra konferansen.

Samarbeidskonferansen UHR FFA
9. februar 2023 kl. 09.30-13.30

Sted: Forskningsparken, Oslo
Møterom: Forum

Påmeldingsfristen var 1. februar.

Arrangører: 

Kontaktpersoner

Anne Karine Nymoen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 90 09 98 01
Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 92 42 03 99