Samarbeidskonferansen 2023

Samarbeidskonferansen 2023 arrangeres 9. februar i Oslo. Arrangører er Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA).

Samfunnsoppdrag – en del av fremtidens forskningssystem?

I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023–2032 lanserte regjeringen to piloter på målrettede samfunnsoppdrag, såkalte missions:

 • Bærekraftig fôr og
 • Inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Etter modell fra EUs missions forutsetter slike samfunnsoppdrag en ny type samspill mellom en rekke aktører, både innad i kunnskapssektoren og med aktører utenfor. Med utgangspunkt i en av disse samfunnsoppdragene, (Inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv) vil vi på årets samarbeidskonferanse diskutere hvordan vi kan få til et slikt målrettet samspill. Trenger vi nye eller andre samarbeidsarenaer? Hvordan rigger vi fremtidens forskningssystem?

 • Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe åpner konferansen.

Påmeldingsfristen var 1. februar.

Konferansen vil bli strømmet. 

Samarbeidskonferansen UHR FFA arrangeres 9. februar 2023 i Oslo.

Program     

9.30 Velkommen v/Sunniva Whittaker, styreleder i UHR og rektor ved Universitetet i Agder
9.40 Del I: Samfunnsoppdrag som virkemiddel

 • Ordstyrer: Nina Sandberg, generalsekretær i UHR
 • Innledning v/ Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe: Samfunnsoppdrag – en del av fremtidens forskningssystem?
 • Innledning v/ Håkon Endresen Normann, NIFU: Målrettede samfunnsoppdrag som tilnærming

Panelsamtale:

 • Statsråd Ola Borten Moe, Kunnskapsdepartementet
 • Espen Solberg, forskningsleder i NIFU
 • Åse Gornitzka, prorektor UiO og leder i UHR-Forskning
 • Vincent Fleischer, strategi- og kommunikasjonsdirektør i SINTEF

Åpent for kommentarer og spørsmål fra salen.

11.15 Pause m/ enkel lunsj
12.00 Del II: Samfunnsoppdraget “Inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv”

 • Ordstyrer: Tanja Storsul
 • Innledning v/Emma C. Jensen Stenseth, departementsråd i Barne- og familiedepartementet
 • Innledning v/Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet

Panelsamtale:

 • Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet
 • Hege Nilssen, direktør i Bufdir
 • Jon Harald Kaspersen, konserndirektør Helse og samfunn, NORCE
 • Silje Fekjær, prorektor utdanning OsloMet
 • Kirsten Viga Skretting, Porteføljeansvarlig for Ungt utenforskap, KS

13.20 Veien videre v/ Lars Holden, forskningsdirektør Norsk Regnesentral og styreleder i FFA
13.30 Slutt

Vi tar forbehold om justeringer i programmet.

Samarbeidskonferansen UHR FFA
9. februar kl. 09.30-13.30

Sted: Forskningsparken, Oslo
Møterom: Forum

Deltakeravgift: kr. 900,.-

Påmeldingsfristen var 1. februar.

Arrangører: 

Kontaktpersoner

Anne Karine Nymoen
Seniorrådgiver
E-post
Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post