Økt innovasjonskraft – en webinarserie

UHR-Innovasjon lanserer webinarserien «Økt innovasjonskraft». I løpet av våren 2023 kommer det månedlige webinar. Arrangementet 13. februar arrangeres i samarbeid med UHR-Samfunnsfag.

UHR-Innovasjon arrangerer webinarserien "Økt innovasjonskraft".

Målet med webinarserien er å skape engasjement, dele og øke kompetanse på relevante tema på innovasjonsfeltet ved universiteter og høyskoler, og vise fram beste praksis og bredden av sektorens innovasjonsarbeid.

Webinarserien retter seg først og fremst mot ledere på alle nivåer i UH-sektoren, men er åpent for alle interesserte.

Webinar 2 gjennomføres 13. februar, handler om samfunnsinnovasjon og arrangeres i samarbeid med UHR-Samfunnsfag. Mer informasjon om dette og resten av webinarene kommer.

Program:

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Innledere på webinaret 2 - 13. februar.

Deltakelse er gratis. Påmelding til webinarserien gjøres ved å fylle ut følgende skjema

  • Påmeldingsfrist for deltakelse til webinar 2 er 8. februar. 

 Webinaret vil foregå på zoom og du mottar en zoomlenke i forkant av møtet.

Webinar 1: 23. januar
Webinar 2: 13. februar

Påmelding

Påmeldingsfrist for deltakelse til webinar 2 er 8. februar. 

Kontaktpersoner

Nils Magne Killingberg
Seniorrådgiver
E-post