ØA-konferansen 2024 – Framtidens handelshøyskoler

Arrangementet er en utviklingskonferanse for økonomisk-administrativ utdanning i Norge. Konferansen arrangeres 7. og 8. mai i Drammen. 

ØA-konferansen 2024 arrangeres i Drammen 7. - 8. mai.

 

Konferansen har til formål å fremme utvikling av utdanningskvalitet gjennom dialog og deling av vitenskapelige tilnærminger til undervisning og læring innen økonomisk-administrativ utdanning og andre relevant fagfelt. Det er også et mål med konferansen å legge til rette for kontaktskaping, samarbeid og nettverksbygging på tvers av institusjoner

ØA-konferansen er kommet i stand etter initiativ fra UHRs fagstrategiske enhet for økonomiske og administrative fag (UHR-ØA) og ble arrangert for første gang i 2022. Intensjonen er at ØA-konferansen skal finne sted hvert annet år, med ulike utdanningsinstitusjoner som vertskap.

Vertskapet for ØA-konferansen 2024 er Universitetet i Sørøst-Norge.

Dato: 7 mai 2024 - 8 mai 2024

Sted: Drammen, Quality Hotel River Station i Drammen (rett ved siden av Drammen togstasjon)

Påmeldingsfrist var 23. mars