Ny strategi skal bidra til rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket

Regjeringen og 11 organisasjoner har gått sammen om en ny strategi som skal bidra til at flere tar lærerutdanning, og blir i yrket.

Ny strategi skal styrke rekrutteringen til lærerutdanningene og læreryrket.

 

Bakgrunnen for strategien er dramatisk fall i søkertallene til alle lærerutdanningene de siste fire årene, og mangel på kvalifiserte lærere i deler av Norge. 

Les pressemelding på regjeringen.no

Sentrale tiltak i strategien er at regjeringen vil bygge attraktive og tilgjengelige lærerutdanninger med et bredt fagtilbud over hele landet, videreføre støtte til partnerskap mellom universiteter/høgskoler og barnehage- og skoleeiere og lærerprofesjonen, videreføre ordningen med sletting av studielån og gjøre dem bedre kjent, og sikre forutsigbare opptaksregler og gi flere mulighet til å søke en lærerutdanning.  Strategien har også en rekke tiltak som vil bidra til å gjøre læreryrket mer attraktivt. 

Rekrutteringsstrategien er utarbeidet i samarbeid med organisasjonene i Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP). 

Forumet er en nasjonal arena ledet av statsrådene for Kunnskapsdepartementet, der nasjonale myndigheter, lærerutdanningene, og eiere, ledere og lærere i barnehage og skole diskuterer felles utfordringer og muligheter. Universitets- og høgskolerådets fagstrategiske enhet for lærerutdanning deltar med tre representanter i NFLP. 

Disse organisasjonene stiller seg bak strategien: 

 • Utdanningsforbundet
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Universitets- og høgskolerådet – Lærerutdanning
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Pedagogstudentene
 • Elevorganisasjonen
 • Lektorlaget
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Creo
 • NHO Geneo